NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
IT et satsingsområde 
ved NTNU?

Fra NTNU sentralt har man uttalt at IT er et satsingsområde. Derfor har kollegiet blant annet vedtatt at grunnfag ved informatikk studie på Lade skal holdes åpent. Dette er jo for så vidt greit nok, men da må man også følge opp det dette medfører. Det som bekymrer oss studenter, er at selv om studentmassen øker radikalt, er ikke NTNU sentralt villig til å øke bevilgningene til IDI (Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap) og sitt såkalte satsingsområde. IDI står i dag for 12 % av vekttallsproduksjonen ved NTNU, men får kun fire prosent av budsjettet og tre prosent av de ansatte. Studieavdelingen dekker i dag det de mener er marginalkostnadene. Er dette satsing ?

IDIs budsjettforslag var for 1999 på 52 millioner. Dette er hva instituttet selv mener det behøver for å opprettholde dagens standard. Fra NTNU er det nå bevilget et budsjett på 40.2 millioner. Dvs 12 millioner sprik!!! Man argumenterer fra administrasjonens side at denne summen er nesten den samme som i fjor, og at IDI dermed er budsjettvinnerne ved NTNU. Det man glemmer å ta i betraktning, er at studentmassen som søker seg til informatikk, øker betraktelig hvert år. Man hadde for eksempel høsten 1995 vel 150 grunnfagsstudenter ved IDI-Lade, samme tall for høsten 1998 var cirka 600. Slik jobbmarkedet innen IT er i dag, er det vel heller tvilsomt om antall studenter som søker seg til informatikk, vil minske. I mine øyne ser det ut som at det NTNU forteller om IT- satsing bare er store ord. De øker kvantiteten på studiet, men glemmer å tenke på kvaliteten. Budsjettet slik det er satt opp nå, vil stort sett gå ut over studentene og undervisningen. Øvingsopplegget vil bli kraftig redusert eller forsvinne helt ettersom hvilke fag som blir prioritert. Og kvaliteten på forelesningene vil også bli et problem.

På de fleste IT- fagene på Lade er det i dag obligatoriske øvingsopplegg som må være godkjent for å gå opp til eksamen. Dette opplegget består av både direkte veiledning mellom studenter og studentassistent, og øvingsforelesninger. Dette opplegget vil bli kraftig redusert eller forsvinne helt ettersom hvilke fag som blir prioritert. Hvis man skal kjøre samme opplegg som finnes nå, har man penger til 100 studenter totalt på alle IT- fagene på Lade. Når man kikker tilbake og ser at høsten 1998 hadde man 617 eksamensoppmeldte kandidater på det største faget på grunnfaget, ser man med en gang at dette ikke lar seg gjøre. Man blir til høsten nødt til å prioritere enkelte små grupper studenter. De prioriterte vil sannsynligvis være de helt ferskeste studentene der et visst minimum av veiledning er absolutt nødvendig. Med andre ord at vi på mellom- og hovedfag vil få frivillig øvingsopplegg, og ingen veiledning. Den eneste kilden for faglig informasjon vil da bli foreleser. De største mellomfagene har i dag over 200 studenter. Jeg synes direkte synd på de foreleserne som skal håndtere en slik mengde studenter alene, svare på spørsmål og drive veiledning som før er blitt gjort av studentassistenter og øvingsforeleser.

Det er ikke bare øvingsopplegget som vil falle sammen eller gå bort. Slik det ser ut nå, vil også forelesningene bli rammet. Forelesningskapasiteten på det største auditoriet på Lade er på 350. Man har ikke satt av penger til å kjøre parallelle forelesninger, og derfor kommer studentene til å slite med stappfulle forelesningslokaler.

Budsjettet har heller ingen rom for nyansettelser eller kjøp av nytt driftsutstyr. Man øker for eksempel antall hovedfagsplasser, men siden man ikke har råd til nyansettelser, vil hver veileder få flere hovedfagsstudenter. Igjen synker kvaliteten, til fordel for økt kvantitet på studiet. Det ble også høsten 1997 bygget en ny datalab på Lade. Dette ble sett på som en engangsinvestering som gikk på drift sitt budsjett. Ingen har tenkt på at denne laben med vel 80 maskiner trenger vedlikehold. Så etter hvert som ting slutter å fungere, vil skjermene forbli sorte. Vi som er studenter på IDI-Lade, er meget bekymret over situasjonen, og hvilken hverdag som vil møte oss fra høsten av. Noen mener at det kommer vel noen penger en gang uti september, når også administrasjonen har skjønt at «Oj, det kom flere i år også». Andre mener at ut i fra kaos kommer kreativiteten frem. En ting er i hvert fall sikkert, noe satsingsprosjekt er vel neppe den rette betegnelsen på IT-utdanningen på NTNU-Lade.

   
Kjersti Rønholt,
styremedlem OnLine