NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Konferanser på tampen av et årtusen

Før årtusenet ebber ut, skal det holdes en rekke større seminarer og konferanser ved NTNU. Totalt er det mer enn tjue konferanser som skal arrangeres før året er omme.

Her følger en kort beskrivelse av noen av dem. En komplett oversikt finnes på internettadresse: www.ntnu.no/ forskning/konfover.html

25.-26. mai

Fagreferentkonferansen setter søkelyset på fagreferentenes plass i dagens og morgendagens universitetsbibliotek.

9.-11. juni

The 4th European Forum for Continuing Engineering Education

tar for seg utvikling og videreutvikling av problembasert læring i ingeniørutdanningen.

14.-16. juni

Hydrogen-Electrochemistry and Energetics er en konferanse om hydrogen som drivstoff. En rekke av verdens fremste eksperter på området kommer, og målet er å bidra til å finne fram til mer effektive måter å lagre energi på, spesielt med hydrogen som energibærer.

16.-19. juni

With EUSUHM into the next millennium handler om universitets- og skolemedisin. EUSUHM står for European Union of School and University Health and Medicine. EUSUHM arrangerer konferanser annenhvert år med ca. 250 deltagere. Etter EUSUHM-konferansene i York (1995) og Leuven (1997) er det nå Trondheim sin tur.

24 - 25. juni

Removal of humic substances from water dreier seg om hvordan man fjerner rester fra jord og humus i drikkevann. Det er ventet opp mot 150 deltakere, og det er Institutt for vassbygging som arrangerer konferansen.

28.6.-2. juli

13th Power Systems Computation Conference tar blant annet for seg datamaskinbasert tungregning, og er en av de største konferansene som skal arrangeres i løpet av 1999. Opp mot 350 deltagere er ventet til Trondheim.

6.-11. august

The 1999 Annual Conference of the International Association for Mathematical Geology vil i år fokusere på petroleumsindustrien, og tilhørende behov for kvantitativ geologisk analyse. Konferansen finner sted hvert år, og har de siste årene blitt arrangert i Osaka (1995), Beijing (1996), Barcelona (1997), og Napoli (1998).

16.-20. august

5th. International Summer School on Aluminium Alloy Technology har som mål å skaffe et innblikk i de siste forskningsframskritt når det gjelder aluminiumslegeringer. Konferansen er et samarbeid mellom Sintef og NTNU.