NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Permisjon for å gjøre jobben - hvorfor?

I nær fremtid skal jeg delta i en konferanse utenlands, og har fylt ut «Søknad om permisjon», slik fakultetskontoret ber om. Dette har jeg gjort noen ganger nå, hver gang med et stille spørsmål om hvorfor. I lokalmiljøet har jeg fått opplyst at det har «noe» med forsikring å gjøre, uten mer konkretisering. Rettledningen på baksiden av skjemaet gir ingen relevante opplysninger.

For meg virker det ulogisk å måtte søke permisjon med full lønn for å gjøre det jeg oppfatter som en del av jobben min. Videre er det uklart for meg hvilke reiser som betinger innvilget permisjon. Må jeg f. eks. søke permisjon for å reise på et dag-møte i Oslo (noe jeg aldri har gjort)?

Gjelder kravet om permisjon bare utenlandsreiser? Hvor går grensen mellom reiser/gjøremål som krever permisjon og de som ikke krever det? Ikke minst: Hva er konsekvensene hvis jeg skulle glemme å sende inn søknaden?

Et poeng i saken er at i tillegg til min egen tid vil også andre bruke tid på disse søknadene. Skjema pluss fire gjennomslag og rubrikker for to påtegninger med avsluttende behandling i lønnsavdelingen tyder på en relativt omfattende saksbehandling.

Jeg ville sannsynligvis ha fått svar på disse spørsmålene ved å oppspore «rette vedkommende» i sentraladministrasjonen. Men jeg velger å kanaliserer spørmålene gjennom Universitetsavisa, da jeg vil tro svaret har allmenn interesse.

Med vennlig hilsen,

Stig Berge