NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Slagord og tomme ord fra Arbeiderpartiet

En av frontfigurene for det såkalte «nye» Arbeiderpartiet i Trondheim, Rune Olsø, reagerer i forrige nummer sterkt på et innlegg jeg hadde her i Universitetsavisa om kommunens rolle i forhold til studentene. Det gleder meg at en av APs fremste kandidater er like opptatt av dette spørsmålet som undertegnede og Venstre. Da kan vi få en spennende debatt, og da kan vi i fellesskap få satt viktige spørsmål på dagsorden inn i det neste årtusen. Derfor er det litt trist at Rune Olsø velger retorikk og løse påstander som strategi. Hans generelle utlegning om kvalitet og kunnskap er det lett å slutte seg til, likeledes at byen trenger en mer aktiv studentpolitikk.

Det er også riktig at AP i noen av sine budsjettforslag har foreslått at studenter kan ytes sosialhjelp i den sommermåned de ikke får studielån. Det er også riktig at AP i sine budsjetter, unntatt for inneværende år, har foreslått noen flere barnehageplasser enn flertallet. Men det er like riktig at APs budsjettforslag har vært preget av manglende realisme og luftig økonomisk sammenheng. Den kommunale budsjettbalansen er åpenbart mindre viktig for Arbeiderpartiet enn den nasjonale.

Like lettvint er Olsøs påstand om at «Arbeiderpartiet gang på gang har tatt opp studentenes sak i bystyret», eller «utrettelig har stått opp for studentene i bystyret». Dette er ikke bare påstander helt hinsides virkeligheten, det er direkte usant. Olsø «inviterer» til et samarbeid for å få satt studentpolitikk på dagsordenen. Den invitasjonen har Venstre allerede kommet med, gjennom en interpellasjon før påske, der vi ber om en utredning av Trondheims fremtidige politikk mot studenter. I stedet for å invitere på nytt, bør AP sørge for at deres representanter i formannskapet driver saken fremover.

Dessuten påstår Olsø at AP i Trondheim vil «fortsette å arbeide for at studenter kan få stemmerett i Trondheim når de bor og studerer her». Hva har AP gjort i denne saken, når og hvordan? Til orientering vedtok Venstres landsmøte nylig at studenter skal få stemme der de studerer.

Det er riktig at vi står foran en valgkamp, og at studentmiljøene er en viktig målgruppe. Derfor er det bekymringsfullt at en sentral aktør som Olsø står om seg med lettvintheter, mistenkeliggjøring av andres motiver, og påstander som i beste fall kan beskrives som upresise. Studentene og hele NTNU-miljøet er en seriøs og stor del av byens befolkning. De fortjener bedre enn dette.

Til slutt henviser Rune Olsø til et «samråd» Trondheim AP skal ha arrangert om studentvelferd. Jeg synes det er positivt at Arbeiderpartiet også lytter til andre. Det er imidlertid beklagelig at AP-ledelsen i Trondheim ikke engasjerer seg i den aller viktigste saken for NTNU: Den trussel IT Fornebu representerer. Her nøyer man seg med å meddele at man har sagt fra, men er ikke blitt hørt, fordi «våre argumenter nådde ikke frem», som APs ordførerkandidat uttalte til Adresseavisen. Bare dette burde være grunn god nok til litt mindre selvtilfredshet og litt mer ydmykhet når man angriper andre. Jeg vil råde Olsø og resten av Trondheim «nye» Arbeiderparti til å bruke mindre tid på «samråd» og mer tid på å påvirke sine partifeller på Stortinget! 


Monica Rolfsen,
Venstres 2. kandidat ved
kommunevalget i Trondheim