NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
«Kollegiet som sentralkomité?»

Tre kollegiemedlemmer - Siri Beate Hatlen, Kirsti Jensen og Kathrine Skretting - kommenterer i UA nr. 8 min side 2-replikk i UA nr.7. De sier de er interesserte i universitetspolitisk debatt, men liker ikke «den form Trond Andresen har valgt». De hevder også at jeg refererer «delvis trukket ut av sin sammenheng» fra kollegiets møter.

Da er det påfallende at de i sitt innlegg ikke gir et eneste eksempel på dette, til tross for at jeg har referert utsagn som er kontroversielle for mange ved NTNU. Noen eksempler, kort repetert:

- «NTNU vil sannsynligvis miste sitt sjølstyre.» (rektor)

- «Kollegiet skal opptre enhetlig utad når vedtak er fattet.» (rektor)

- «Kollegiemedlemmer bør ikke si noe utad om hva som sies på møtene.» (Hatlen)

- «Kollegiemedlemmer skal ikke forespørre administrativt ansatte om mulige kritikkverdige forhold, bare universitetsdirektøren.» (flere)

Flere av disse utsagn kom som veloverveide «statements» fra rektor og andre som hadde innledning på møtet, og ingen av dem var «spontant sleivsnakk». Når de tre kritikerne totalt avstår fra å gå inn på noe av dette, men bare påstår at jeg gjengir ting «delvis trukket ut av sin sammenheng», så tyder dette på at de har lite konkret å fare med. Da gjenstår den velkjente hersketeknikk med å stemple en opponent som useriøs.

Men jeg har ikke den minste interesse av å bringe videre spøk, forsnakkelser eller spontan høyttenkning som måtte forekomme på kollegiets møter - bare å referere utsagn som er representative for det som sies i vesentlige saker. Min hensikt er å stimulere til debatt og aktivitet før en gitt prosess er kommet så langt at det er for seint. (En sak akkurat nå er innføring av internleie ved NTNU, vedtatt som prinsipp på siste kollegiemøte. Se referat fra møtet, og kommentar under min nettside.)

Jeg er klar over at noen misliker at man ikke får «reformere» NTNU uforstyrret, uten at en del av utsagnene som legges til grunn, kommer offentligheten for øre, og blir kommentert.

Det får så være. Jeg vil fortsette å skrive om vesentlige saker som kommer opp i kollegiet, både her i avisa og på Internett. 


Trond Andresen

medlem av kollegiet