NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Tusenårskunst til Trondheim

I september vil Union Jack vaia i trønderhovudstaden: Trondheim Biennalen har Storbritannia som tema og gjev deg Shakespeare-premiere, arkitekturen for det neste tusenåret og «Pomp and Circumstance». Kva seier du forresten til å bli servert te frå Mister Twinings sjølv på Trondheim Torg?


- Målet er at mange rullar ein stor ball - ikkje at mange rullar mange små ballar, eller at éin rullar éin stor ball åleine, seier Erling Rohde (t.v) og Else Marie Dalaker, primus motor bak Trondheim Biennalen.

Else Marie Dalaker, koordinator ved Nettverk for kunst og estetikk,kunne saman med styreleiar Erling Rohde presentera Trondheim Biennalen sitt vidtspennande program - alt kopla opp til temaet som er Storbritannia. Med over 40 arrangement fordelt på film, musikk, biletkunst, religion/historie, litteratur og arkitektur kan innbyggjarane i Trondheim sjå ein innhaldsrik septembermånad i møte.

Shakespeare-premiere

Den britiske ambassadøren i Norge skal opna Trondheim Biennalen i Trøndelag Teater 4. september, der Shakespeares «As You Like It» har premiere same kveld. Stykkjet som på norsk har fått tittelen «Hver sin lyst», er nyleg omsett av Svein Selvig. Stein Winge er regissør. Trøndelag Teater har planlagt denne oppsetjinga i to år, og Dalaker er glad premieredatoen fell saman med biennalen.

- Trondheim Biennalen er eit ypparleg døme på nettverk - samarbeid mellom universitet, kulturinstitusjonar, studentar og næringsliv. Ja, det britiske skal synast også i byen, lovar Dalaker. Eldsjela bak biennalen er glad for at handelstanden i Midtbyen stiller butikkvindaugene sine til disposisjon for kunstutstillingar.

Gullvåg målar Wilde

I samband med årtusenskiftet har eit dusin britiske arkitektar fått i oppdrag å laga kvar sitt forslag til eit såkalla millenniumsbygg som blir stilt ut over heile verda. «12 for 2000 - Building for the Millenium» viser dei tolv arkitektane sine arkitektoniske visjonar for det nye årtusenet. Utstillinga står no på Moderna museet i Stockholm og skal til Bordeaux før ho kjem til Trondheim - som den einaste stoggen i Norge. Å få utstillinga til Trondheim er mogleg fordi Fakultet for arkitektur, plan og biletkunst gjev prosjektet økonomisk garanti.

Også Trondheim Kammermusikkfestival er knytta til festivalen i år. James MacMillan er festivalkomponist. Den høgt respekterte samtidskomponisten frå Skotland tek del i fleire arrangement i Trondheim. Håkon Gullvåg skal stilla ut biletserien sin over Oscar Wilde-romanen «The Picture of Dorian Grey» i Galleri Ismene. Kunstindustrimuseet viser tekanner og moderne engelsk keramikk. Trondhjems Kunstforening har utstilling med britisk grafikk og skotske skulpturar, og i Trøndelag senter for samtidskunst heng bileta til dei unge og akta kunstnarane Paul Nobel og Keith Coventry.

At programmet spenner vidt, viser eit to dagars seminar som er via den britiske økonomen Thomas Malthus (1766-1834). Malthus skreiv for 201 år sidan den omstridde boka Essay on the Principle of Population der han som den fyrste i vesten hevda at folketalet på jorda ville auka fortare enn veksten i matproduksjonen - noko som ville føre til svolt og naud.

Biennalen arbeider framleis med to store prosjekt som dei håpar å spikra på plakaten i løpet av mai.

Kunsten å rulla ein stor snøball

Det heile blir avslutta med stor ståhei i Olavhallen. Då held Trondheim Symfoniorkester avsluttingskonsert på ekte britisk promenade vis med Elgars «Pomp and Circumstance».

- Alle kulturinstitusjonane har mobilisert, seier Dalaker. Ho viser til at studentane har sett sitt preg på programmet. Sju arkitektstudentar har utforma den grafiske profilen på plakatar, teaser og program.

Viss det går som Nettverk for kunst og estetikk ynskjer, blir neste biennale i 2002 med Japan som tema. Årstalet er vald for å gå i motfase med Uka.

- Nettverk for kunst og estetikk vil ikkje tre eit program nedover hovudet på institusjonane. Me vil ha dialog og samarbeid, seier Else Marie Dalaker. Erling Rohde samtykkjer:

- Målet er at mange rullar ein stor ball - ikkje at mange rullar mange små ballar, eller at éin rullar éin stor ball åleine.
 
 

TEKST: NORALV PEDERSENI «12 for 2000 - Building for the Millenium» viser tolv britiske arkitektar sine arkitektoniske visjonar for det nye årtusenet. Denne utstillinga er berre eitt av 40 arrangement som skal gå føre seg under Trondheim Biennalen 4. til 30. september.

Trondheim Biennalen

Eit lite utval av dei mange arrangementa frå 4.til 30. september:

Teater

Trøndelag Teater: «Hver sin lyst» av William Shakespeare

Arkitektur

Erkebispegården: «12 for 2000»

Biletkunst

Trøndelag senter for samtidskunst: Paul Nobel og Keith Coventry

Film

Trondheim kino: «Shakespeare på kino»

Litteratur

Studentersamfundet: Roald Dahl-aften

Religion/historie

Nidarosdomen: «Nidarosdomen og England» ? temaomvising

Musikk

Ringve museum: Velliger String Quartet