NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Universitetsavisa

banker på hos

Frank Børø

Yrke: avdelingsingeniør ved Seksjon for etter- og videre-

utdanning, Studieavdelinga

Alder: 41 år

Sivilstatus: gift og to barn (12 og 15 år)

Bosted: Ranheim
 

Frank Børø treffer vi på medierommet i Hovedbygget på Gløshaugen. Der har han det som plommen i egget. Det meste som har med videoopptak til fjernundervisning, videokonferanser, videomøter og mye annet relatert til ny teknologi i undervisningsøyemed, er Franks ansvarsområde. Dessuten skal han følge med på utviklingen av nytt utstyr i markedet.

- For en som er interessert i video og medier, høres dette ut som en drømmejobb?

- Ja, jeg kjempetrives. Jeg driver med ting som interesserer meg og alltid har fascinert meg. Nå bruker jeg tid både bak kameraet og i redigeringsrommet, og jobber mye med andre miljøer som trenger vår hjelp.

To personer er fast ansatt til arbeidet i medierommet. I tillegg har de en sivilarbeider og en studentassistent.

- Sjøl om vi ikke er så mange akkurat her, er det slett ingen ensom jobb. Vi har mye kontakt med andre.

- Er det mye møter, konferanser og forelesninger som krever din hjelp?

- Ja, ansatte begynner etter hvert å se at teknologien fungerer til formålet, både til møter og undervisning. Etter Gardermoen har oppdragene innen videokonferanser blitt betydelig flere. Det tyder på at mange ble lei av å sitte på flyplassen og vente på forsinkede fly til og fra Trondheim, sier Frank.

- Hvordan er NTNU i forhold til andre universiteter når det gjelder bruk av ny teknologi til møtevirksohet og undervisning?

- Vi er vel omtrent midt på treet. Men vi tilhører framtida, og det er god vilje til å la oss henge med på utviklingen, både når det gjelder utstyr og bruk.

- Du frykter ikke at den menneskelig kontakten forsvinner når det stadig blir flere møter og konferanser som gjennomføres via TV-skjermen?

- Nei. Dette vil aldri bli noe annet enn et supplement til ordinære møter og undervisningsformer. De fleste vi har jobbet med, er overrasket over hvor effektivt det er.

Det sier altså Frank Børø, som er utdannet sterkstrømingeniør og har bakgrunn fra flere jobber innen elektronikkindustrien. Han var involvert i Orgut-prosessen, der han satt i en utredningsgruppe som jobbet med undervisningsstøtte.

- Synes du universitetet som institusjon er en godt sted å jobbe?

- Det er en grei arbeidsplass. I en så stor organisasjon blir det mange beslutningsledd, men for meg og min arbeidsdag er ikke det noe hinder. Etter Orgut har universitetet fått en struktur som jeg tror gjør systemet sterkere

Med to aktive barn, bruker Børø mye av fritida som aktiv forelder. Korps, friidrett og håndball har tatt opp mye av fritida, og han er fortsatt involvert på forskjellig vis innen disse aktivitetene.

- Jeg prøver å holde kroppen litt ved like sjøl også. Jeg sykler til Gløshaugen fra Ranheim hver arbeidsdag året rundt. Dessuten jogger jeg en gang i blant, forteller Børø. Planene for sommerferien er ikke klare ennå. - Men jeg har registrert at det har dukket opp noen kataloger over sydenturer på stuebordet hjemme. Kanskje det blir noe i den retningen.
 

TEKST: ERIK PRYTZ REITAN