Revidert nasjonalbudsjett:
4,5 mill. til NTNU

Regjeringa fremmer i revidert nasjonalbudsjett en tiltakspakke til universiteter og høgskoler på 40 millioner kroner for 1998. Av dette er 4,5 millioner øremerket tiltak ved NTNU. Pengene skal gå til investeringer i utstyr ved medisinerutdanninga.

I pressemeldinga fra KUF heter det at bevilgningen vil særskilt gå til prioriterte forskings- og utdanningstiltak innenfor medisin og informasjonsteknologi (IT). Ved siden av bevilgningen til NTNU omfatter regjeringas ekstratiltak følgende:

* Nye studieplasser i IT, fordelt med 90 studieplasser på høyere grad og 220 studieplasser på lavere grad.

* 2,5 millioner kroner til Universitetet i Bergen i samband med kostnader knytta til desentralisering av den kliniske praksisen for medisinerstudenter.

* 4,5 millioner kroner til Universitetet i Tromsø for å holde oppe studiekapasiteten innenfor medisinutdanninga.

* 8,5 millioner kroner til Farmasibygget ved Universite-tet i Tromsø til innkjøp av utstyr.

* 4,5 millioner kroner til NTNU til utstyrsinvesteringer ved medisinutdanninga.forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt