NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen
 

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
- «tektik» stiller viktige spørsmål

Utstillingen tektik skulle egentlig bare vare til 11. juni. Museumsdirektøren er imidlertid så imponert over utstillingen at han lar den stå hele sommeren. 


Modell av farkost for kartlegging og 
undersøkelser av havbunnen. Farkosten har 
stor rekkevidde og høy hastighet.

- tektik er blitt en fin utstilling som stiller viktige spørsmål om forholdet mellom teknologi og estetikk. Den viser på en ypperlig måte hvordan teknologi og estetikk kan kombineres. Disse tingene er trukket ut av sin vante sammenheng, og får plutselig status som estetiske objekter, sier Jan-Lauritz Opstad, direktør ved Nordenfjeldske kunstindustrimuseum. Han visste ikke så mye om utstillingen før den ble satt opp av arkitektstudentene som har laget utstillingen «tektik - teknologi og vitenskap som estetikk».

Kunst?

Ett av de spørsmålene utstillingen tektik reiser, er det grunnleggende spørsmålet: hva er kunst?

- Hadde det ikke være en anonym person bak og hadde disse objektene vært laget av en kunstner, så ville man ha betraktet tingene som kunstverk, sier museumsdirektøren. Han tenker på den kunstforståelsen hvor man tar en ting fra for eksempel et kjøkken og setter det på en pidestall, så vil det bli kunst. Da vil man se på objektet med helt andre øye - se på det som form og som kunst, sier Opstad.

- Utstillingen er viktig fordi den forteller en del av Trondheims historie, en historie som stort sett har gjemt seg bort i kjellerne på Gløshaugen. Dessuten er det lagt ned mye ressurser i denne utstillingen, ikke minst økonomisk.

- Hva med den utstillingen dere hadde planlagt i sommer?

- Den kan vi lage når som helst senere. Vi har ikke brutt noen avtaler når vi nå har valgt å dvele ved denne utstillingen og la vårt sommerpublikum få glede av den, sier Jan-Lauritz Opstad ved Nordenfjeldske kunstindustrimuseum.


KAREN ANNE OKSTAD