NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen
 

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Gledelige søkertall for NTNU

Med en økning på 8,6 prosent fra i fjor, av søkere som først og fremst ønsker seg hit, er NTNU i år «best i universitetsklassen». 

Torsdag i forrige uke ble tallene for søkningen til høyere utdanning kommende høst offentliggjort. Og tallenes tale er klar: NTNU er studentmagneten framfor noen. I fjor hadde 7260 personer NTNU som sitt førstevalg, i år var det 7886 - en økning på 8,6 prosent. Universitetet i Tromsø kunne notere seg for en økning på 2,3 prosent, mens universitetene i Oslo og Bergen hadde en nedgang på henholdsvis 2,6 og 6,4 prosent. Selv om Universitetet i Oslo har dobbelt så mange studenter som NTNU - 36 000 der mot 18 000 her - er NTNU i ferd med å hale innpå i antall primærsøkere (Oslo hadde 9641). Bergen, som har omtrent NTNUs størrelse, slår vi med hele 3600 stykker.

På landsbasis er det i år 2,8 prosent færre søkere til høyere utdanning, enn i fjor.

Suksessoppskriften? - Vi velger å tro at den gledelige økningen henger sammen med at vi har et studietilbud av høy kvalitet, at vi har profesjonsstudier og et godt samarbeid med næringslivet, at vi har drevet et godt rekrutteringsarbeid, og at Trondheim er kjent som studentbyen framfor noen, sier universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein.

Siv.ing. øker mest

Det er særlig sivilingeniørfagene ved NTNU som kommer godt ut. Også et fag som tidligere har hatt en markert nedgang, bygg og miljø, har snudd tendensen og kommet sterkt tilbake med en økning i primærsøkere på 34 prosent. Når sivilarkitektstudiet samtidig har en økning på 36 prosent, er dette hyggelige tall for byggebransjen.

Økningen innen IKT-fagene fortsetter, sivilingeniørstudiet i kommunikasjonsteknologi har en økning i antall primærsøkere på 28 prosent. Størst nedgang innen sivilingeniørutdanningen har marin teknikk, med 28 prosent færre søkere. Også fysikk/matematikk, materialteknologi, energi/miljø og geofag og petroleumsteknologi har færre søkere.

Medisinstudiet kan notere seg for 22,4 prosent flere primærsøkere enn i fjor.

Allmennfagene holder også stand. På landsbasis er det her en nedgang på 2,3 prosent, mens NTNU går opp med 2,1, prosent. Den største økningen finner vi på samfunnsfagene: 6,5 prosent.

Betyr ikke mer lukking

Om dette nå betyr at NTNU vil søke om å få tildelt flere studieplasser? Universitetsdirektøren lover ikke det akkurat nå, men understreker at tallene er god dokumentasjon på at studieplasser ved NTNU er etterspurt, og at det i hvert fall finnes svært gode argumenter for å be om flere.

- Vil den store søkermassen kunne medføre at enkelte fag som nå er åpne, blir lukket til høsten?

- Nei, det ser ikke slik ut, sier Vigdis Moe Skarstein.
 

Bygg snudde trenden

Fakultet for bygg- og miljøteknikk opplevde for et par år siden en betraktelig svikt i søkermassen, og hadde god grunn til bekymring. I år har fakultetet 221 primærsøkere (og ytterligere 765 søkere som har det lenger ned på ønskelista), og kan notere seg for NTNUs nest største økning i forhold til fjoråret. Hva har skjedd?


Fakultetsdirektør Erik Lund ved Bygg- og miljøteknikk kan med god samvittighet bevilge seg en pause i sola. Nesten tusen ungdommer har søkt seg til hans fakultet; 25 prosent av disse har det som høstens førstevalg. 

Foto: Kenneth Aar

- Aktiv profilering og rekruttering, forklarer fakultetsdirektør Erik Lund. - Vi utarbeidet en ny brosjyre med innlagt CD-rom, og distribuerte denne i 6000 eksemplarer til videregående skoler, militærleirer, messer og gjennom våre forbindelser innen næringen. Vi har forbedret studieinformasjonen på websidene våre, og attpåtil hatt en rebus der, med pengepremier. Videre har vi hatt kinoreklame i Trondheim og Bergen, annonser i avisenes utdanningsbilag, hatt god kontakt med lokalpressen, og sørget for at prosjekter og studentaktiviteter har fått presseomtale. Jeg tror vi har fått fram BA-næringens store samfunnsmessige betydning - og fått forklart at byggfaget ikke bare er hjelm og støvler, men at det også kan være et godt valg for ungdom med interesse for datateknologi.

- Dette har dere hatt økonomi til?

- Dette har vi ikke hatt økonomi til. Men vi har ikke råd til å la være. Heldigvis har vi et godt samarbeid med næringslivet og har fått betydelig støtte derfra, sier fakultetsdirektør Erik Lund.
 
 


LISA OLSTAD