NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen
 

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Ledelsen har ordet                                                      
Emil Spjøtvoll  
Stolte av NTNU

Vi har nettopp feiret 17. mai, og har i disse dager vårt festmøte med doktorpromosjon. Nasjonaldagen er dagen for de store ord. Ved festmøtet er det naturlig å reflektere over siste års begivenheter. La meg kombinere dette til en 17.mai-tale for NTNU, i lengde tilpasset denne spalten. En annen motivasjon for dette er at i en samtale med en representant for en av fagforeningene kom det frem at han trodde kjennskapen til NTNUs virksomhet var dårlig blant våre ansatte. Dessuten er det jo ofte slik at i mediene og i samtale mellom mennesker er det det problematiske og det som går galt, som får oppmerksomhet.

Men avisene bringer også de gode nyhetene. I Adresseavisen fredag forrige uke fant man oppslagene «NTNU en studentmagnet» og «Flest gründere fra NTNU». I en tid med reduksjon i totalt antall studenter og spesielt med nedgang i interessen for realfag, klarer vi å få økning i antall studenter som søker siv.ing.studiet. Vi har kommet opp på nivå med og delvis gått forbi Universitetet i Bergen i søkere til hvert av områdene samfunnsvitenskapelige fag, humaniora, realfag og medisin. Dette viser at NTNU-etableringen ikke har svekket verken våre profesjonsstudier eller de allmennvitenskapelige fag. Sannsynligvis tvert imot. Nå har sikkert våre studenter, med det studentmiljø de har skapt, mesteparten av æren for at studentene vil til Trondheim. Men jeg tror også at det har betydning at NTNU fremstår som et moderne universitet med en unik kombinasjon av fagtilbud som gir mange muligheter.

Ved årets festmøte har vi ny rekord i antall doktorkandidater og passerer for første gang mer enn 200 på ett år. Rundt 30 prosent av landets doktorkandidater kommer fra NTNU. Dette har vi grunn til å være stolte av. Vi får håpe at Regjeringen følger opp lovnaden om å øke ressursene til forskning i Norge, slik at våre fagmiljøer får bedre arbeidsvilkår.

På utbyggingssiden skjer det mye. Realfagbygget er på plass, RiT 2000 skal gi plass til den store økning i medisinerstudiet, og vi klarer sannsynligvis å finne en løsning hvor psykologi samles med de andre samfunnsvitenskapelige fag på Dragvoll. Dessuten har vi et universitet som vedlikeholdsmessig er godt tatt vare på.

Men det er også mange flere ting av mindre omfang som vi kan glede oss over. Industrien har satset spesielt på oss gjennom Næringslivets idéfond, Forskningsrådet gjennom den målrettede satsingen Produktivitet 2005, de nye studieprogrammene i Energi og miljø og Industriell økologi har vært suksesser, og vi har nettopp fått beskjed om at Nasjonalt senter for rekruttering til naturvitenskapelige og teknologiske fag blir plassert ved NTNU. Og det er mye annet å være glade for og stolte av, men denne plassen er begrenset....