NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen
 

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Studerer framtidas organisering

Ny teknologi åpner opp for nye måter å organisere seg på. Dette er utfordringen studenter står overfor i faget virtuell organisering. 

Studentene Terje Kvambe, Anders Ottervik 
og Bård Øina er flankert av faglærerne Per 
Stokke (t.v.) og Per Morten Schiefloe.

- Studentene får forelesningene via nettet, både faglærerne og studentene leverer ting på web. Vi har også kjørt videokonferanse. De er et eksempel på seg selv, sier Per Morten Schiefloe Han er programleder for ett av NTNUs tverrfaglige program, Studio Apertura. Han mener at det sikkert er andre fag som også benytter seg av slike læringsmetoder, men at det er gjennomført veldig bevisst i dette faget. Med seg som fagansvarlig har han rådgiver i Statoil, Per Stokke, som har amanuensis II- stilling ved NTNU.

Virtuell organisering

Tradisjonell organiseringsteori er ut. Utviklingen av ny teknologi har ført til en radikal omveltning i måten bedrifter og næringsliv organiserer seg på.

- Organisasjoner og bedrifter flyter nå mer inn i og ut av hverandre. Endringsprosesser i samfunn og marked kan for eksempel gjøre at de som en gang var konkurrenter, plutselig blir samarbeidspartnere. Nå trekkes også det globale perspektivet inn mer og mer, og vi blir stående overfor nye utfordringer, sier Andres Ottervik, fjerdeårs maskinstudent. Han har nettopp avlagt sin muntlige eksamen og er klar for å bruke kunnskapen sin senere i arbeidslivet.

- Vårt mål er å forsyne bedrifter og næringsliv med kompetanse. Først når de unge i dag inntar kontorstolene i bedriftene, vil man etter hvert se at organisasjonene vil bli flinkere til å omstille seg. Det er vanskelig å utdanne de tradisjonelle lederne, sier Per Stokke som har erfaring fra sin virksomhet i Statoil. Han mener det er snakk om et paradigmeskifte.

- Bedriftene blir løsere organisert, hvor enkelte arbeidstakere nærmest blir sin egen bedrift, og hvor disse spontant kan slå seg sammen med andre i team - for så å løses opp igjen og danne en ny konstellasjon. Det er dette vi kaller for den virtuelle nomaden, sier Stokke som tenker seg flere framtidsscenarier.

- Man kan tenke seg en framtid hvor alle til en hver tid går med transistorer på seg. Slik kan arbeidsgivere ha kontakt med og vite nøyaktig hvor de ansatte befinner seg. Det er tilfellet noen steder i Japan i dag, og man kan tenke seg videre at også stolene får slike transistorer påmontert. Da kan bedriften betale for den faktiske bruk av stolene og ikke for den fysiske stolen, sier Stokke som tror Statoil ville ha spart masse penger med en slik ordning.

Forberedt på virkeligheten

Nå har kull nummer to avlagt eksamen. 16 studenter fra både sivilingeniørstudiet og allmennfag har fulgt faget dette semesteret.

- Virtuelle organisasjoner er ikke en bestemt type organisasjon, men i stedet ser vi på virtualiteten som en strategisk egenskap vi skal få en forståelse av og diskutere. Vi får stadig aha-opplevelser, sier studentene som hadde samlet seg utenfor eksamenslokalene. Faget er et samarbeid mellom Næringslivets Idéfond og Studio Apertura som fokuserer på blant annet nye organisasjonsformer, «virtuelle» organisasjoner og samspillteknologi.


KAREN ANNE OKSTAD
FOTO: KENNETH AAR