NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen
 

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Debatt

Om tilbakemeldinger

Martin Ystenes omtaler i siste utgave av Universitetsavisa NTNUs rekrutteringskampanjer, som han beskriver som «en katastrofe». Utgangspunktet er at han har besøkt NTNUs stand på utdanningsmessa i Nidarøhallen. Og han skriver om «reklamekampanjene»: «Det har knapt vært debatt rundt dette. Hvorfor? Fordi reklamekampanjene ligger under infoavdelingen, og det samme gjør Universitetsavisa. Derfor tør ikke Universitetsavisa stille kritiske spørsmål ved infosjefens vurderinger, det kan straffe seg ved neste budsjettrunde. Infoavdelingen er derfor skjermet for kritisk journalistikk.»

Først en saksopplysning: Ansvaret for NTNUs rekrutteringsvirksomhet ligger ikke under Informasjonsenheten, men under Studieavdelingen. Dermed faller unektelig grunnlaget for Ystenes' poeng bort. Jeg kan likevel ikke la påstanden om koblingen mellom kritisk journalistikk og budsjettmessige straffeforfølgelser, stå ukommentert.

Informasjonsenhetens budsjett omfatter ganske riktig Universitetsavisa, som i inneværende budsjett har en prislapp på 850 000 kroner, pluss lønn for 3,5 personer. Dette er riktignok mindre enn forrige år, men det relative budsjettkutt for avisa er faktisk betydelig mindre enn for Informasjonsenheten totalt. Ved fastsettelsen av budsjettet tar man høyde for trykningsutgifter, honorarer og andre kostnader. Skulle man i neste budsjettrunde bli tvunget til å kutte ytterligere, vil dette dermed gå ut over sidetall og/eller opplag, samt muligheten til å lønne frilansere og skribenter som Ystenes. Men hvordan det redaksjonelle valg av hva avissidene fylles med - og hvordan stoffet vinkles - skal kunne påvirke eller påvirkes av budsjettet, det er vanskelig å forstå.

Dermed gjenstår en udokumentert påstand om at «kritiske spørsmål ved infosjefens vurderinger ... kan straffe seg i neste runde». Det er en temmelig grov insinuasjon mot undertegnede, og det må være tillatt å be om at påstanden dokumenteres. Det er selvsagt overflødig å opplyse dette, men slike reaksjoner har aldri forekommet - det skulle bare mangle!

Så noen ord om tilbakemeldinger. Ystenes skriver: «Selv om kritikk kan være ubehagelig, så er kritisk tilbakemelding en forutsetning for utvikling.» Jeg er fullstendig enig. Og heldigvis får Informasjonsenheten nærmest daglige tilbakemeldinger - kritiske og oftest konstruktive - på det arbeidet vi gjør. De færreste av dem kommer imidlertid via Universitetsavisa, i form av innlegg eller reportasje. Jeg er faktisk slett ikke sikker på at det er en forutsetning for utvikling at kritikken må komme i form av leserinnlegg eller kritisk journalistikk, selv om sistnevnte har en viktig rolle i mange sammenhenger. Jeg har i grunnen større tro på en direkte, konstruktiv dialog mellom oss som skal drive informasjonsarbeid og de miljøer vi skal tjene. En slik dialog har vi nylig hatt både i møter mellom Informasjonsenheten og fakultetene og i møter med representanter for massemediene. I begge sammenhenger har utgangspunktet vært vårt ønske om tilbakemelding på det arbeidet vi gjør, og de innspillene vi har fått, har vært lærerike.

Til slutt en kommentar til de «katastrofale» rekrutteringstiltak. Studieavdelingen trenger neppe min hjelp til å forsvare den virksomheten de har drevet på dette området de siste årene - i godt samarbeid og med informasjonsfaglige råd fra Informasjonsenheten. De har det ellers travelt med å besvare de mange henvendelser fra andre universiteter og andre høyere utdanningsinstitusjoner som trygler om å få komme hit for å lære. Men jeg må likevel spørre: Hvordan kan en økning i antall primærsøkere på 8,6 prosent - sammenholdt med en nedgang nasjonalt på 2,8 prosent - være resultatet av en katastrofe? 


Anne Katharine Dahl, informasjonsdirektør

 
.