NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes 

Teknisk ansvarlig: 
Erik Prytz Reitan

 
USAs pluralistiske 
forskningsadministrasjon 

Vitenskapsråd Tore Li ved den norske ambassaden i Washington foredro onsdag 28. april om forskningsfinansiering, forskningspolitikk og forskningsinstitusjoner i USA i et fellesarrangement mellom Internasjonal seksjon ved NTNU og Sintef. 

Den samlede amerikanske innsatsen på forskning er grovt regnet hundre ganger så stor som den norske. Det amerikanske næringslivets finansiering av forskning vokser raskt og er nå på om lag to tredjedeler av den samlede innsatsen, i forhold til 1960-tallet da den bare var rundt en tredjedel. Til sammenlikning er finansiering av FoU fra næringslivet i Norge nå rundt femti prosent av totalen. Det synes imidlertid som om det amerikanske næringslivet har redusert sin totale innsats i grunnforskning/langsiktig forskning i forhold til tidligere tiår, men at de satser noe mer på universitetene og på kortsiktige prosjekter. 

Li ga en gjennomgang av historiske årsaker, de forskningspolitiske aktører og trender på en del områder. Forsvars- og helseforskningen er fortsatt de to helt dominerende feltene, og spesielt helseforskningen (les: National Institutes of Health) får nå nesten hva den vil av offentlige penger. NIHs campus ved Washington D.C. tilbyr en av de få mulighetene for norske forskere til å få forskeropphold fullfinansiert av amerikanske føderale midler. Li opplyste at bare 1-2 norske forskere ennå nyttet denne muligheten, men at det burde være både rom og ikke minst føderale penger for langt flere. 
 

TEKST: MENTZ INDERGAARD