NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes 

Teknisk ansvarlig: 
Erik Prytz Reitan

 
Forskningsfellesskapet Dragvoll Gård 

Fra enfaglig individualist til mangfoldig lagspiller. Under dette mottoet åpnet Forskningsfellesskapet Dragvoll Gård dørene mandag 26. april. Forskningsfellesskapet tar mål av seg til å være et alternativ til universitetets mer tradisjonelle tenkning og praksis. 

Bak miljøet på gården står blant andre Tor G. Syvertsen, Per Morten Schiefloe, Rolf Lenschow, Birger Bertheussen og Morten Levin. Stikkord for det faglig fokus for de tre prosjektene er organisasjon, teknologi og læring. I følge dem selv er ambisjonen å bryte noen grenser og stille noen nye spørsmål. Dette skal skje gjennom et samarbeid med selskaper, både offentlige og private. 

Prorektor Kathrine Skretting beskrev Forskningsfelleskapet i sin åpningstale som utadvendt, tverrfaglig og kunnskap- og læringsorientert med en interesse for digitale medier. Hun har også inntrykk av at Forskningsfelleskapet - i ekte NTNU ånd - er vendt mot samfunn og næringsliv og at miljøet preges av at nye ideer settes ut i livet, med åpne dører for nye samarbeidspartnere. 
 

 
TEKST: ASBJØRN HELGE A. GAASØ