NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes 

Teknisk ansvarlig: 
Erik Prytz Reitan

 
Universitetsavisa og PBL 

PBL-oppslaget i Universitetsavisa fra 22.04.99 har vakt en god del harme i PBL-miljøet. 

Som den som sendte et sammendrag av den omtalte undersøkelsen om gruppearbeid i problembasert læring - PBL - på Bygg til Universitetsavisa, føler jeg behov for å klargjøre en del ting: 

Avisas journalist tok kontakt, intervjuet meg per telefon og fikk tilsendt hele undersøkelsen av meg. Da jeg noe senere fikk artikkelen hans til gjennomsyn, tok jeg med en gang kontakt og påpekte at dette ble for unyansert. Overskriften advarte jeg imot. Undersøkelsen min inneholder ikke noen «Sterk kritikk av PBL på Bygg». Den er tvert imot et ledd i arbeidet med å bygge PBL opp som en alternativ læringsform ved NTNU. Som sådan påpeker den noen feilutviklinger og faremomenter angående gruppearbeid. 

Vi gikk gjennom setning for setning i utkastet hans. Jeg presiserte at undersøkelsen gjelder studenter som blir satt til å jobbe sammen i en gruppe uten at man legger føringer for hvordan dette gruppearbeidet skal arte seg. Det var derfor jeg mente den var relevant for flere enn bare miljøet ved byggfakultetet. 

Jeg forklarte at intensjonen min var å skape større forståelse i fagmiljøene for at man ikke bare kan hive studenter ut i en gruppesituasjon. Tendenser til dette hadde jeg observert i fagmiljøene rundt omkring i økende grad. Mange synes å mene at det å jobbe i en gruppe gir per definisjon større læringsutbytte, mer tilfredse studenter og mer relevant utdanning. Få er obs på at man da må legge føringene på en bestemt måte. 

Journalisten foretok riktignok en del endringer i det opprinnelige utkastet sitt. Teksten ble mer nyansert. Men det er en gåte hvordan han kunne beholde denne overskriften. Dette ble sterk kost og dårlig håndverk. I hele artikkelen med den aktuelle overskriften finnes det ikke noe belegg for en så sterk påstand. Heller ikke Dan Yngve Jacobsens utsagn kan leses som «Sterk kritikk av PBL på Bygg». Finnes det i Universitetsavisas redaksjon ingen rutine på kvalitetssikring? 

Det er fare for at denne headingen har slått i stykker en god del porselen. Universitetsavisa leses ikke bare her på berget! Jeg håper sterkt at de som støtter oppbyggingen av PBL-metoden, har klarsyn og tid nok for å skille mellom overskrift, journalistisk innhold og faglige uttalelser som stammer fra en mer nyansert sammenheng. 

Etter mitt syn framstår PBL-metoden som et virkelig alternativ til det tradisjonelle studieopplegget. Også dette hadde jeg presisert flere ganger i samtalen med journalisten. Jeg hadde tillit til at dette ville bli registrert og komme fram. Vi befinner oss tross alt på et universitet. Dette bør være et stykke unna den måten tabloidpressen liker å presentere virkeligheten på. 

At ildsjelene, som jobber med PBL til daglig, ble sinte og irriterte pga. det aktuelle oppslaget, skjønner jeg meget godt. 

Markus Sorge, Seksjon for universitetspedagogikk (PLU)