NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes 

Teknisk ansvarlig: 
Erik Prytz Reitan

 
Vurderer lekkasjefare 

Statens Strålevern er den instans som skal vurdere de sikkerhetsmessige aspektene ved å tillate atomdrevne fartøyer inn i norsk territorialfarvann. 

Det er foreløpig ikke mottatt noen formell henvendelse i forhold til NR-1's planlagte anløp i Trondheimsfjorden, men Sverre Hornkjøl i Statens Strålevern opplyser at man er orientert om saken. 

- Vi kommer ikke til å ta saken opp til formell behandling før søknad er mottatt, sier Hornkjøl. 

- Hvilke sider ved det planlagte toktet er det dere kommer til å se nærmere på? 

- Vi vil konsentrere oss om eventuell fare for lekkasje fra ubåtens reaktoranlegg, sier han. 

Normalt går atomdrevne fartøyer kun på dieselmotorer når de beveger seg inn og ut av norske havner. Når det gjelder NR-1, vil den sannsynligvis måtte benytte reaktoren under tokt inne i Trondheimsfjorden. Hvorvidt de bør få lov til det, er noe Statens Strålevern vil vurdere nøye før de avgir sin uttalelse. 

- Fartøyet anløp også Bergen for et par år siden? 

- Det stemmer. Den gang ble det ikke søkt om tillatelse, og det ble oppvask i ettertid, sier Hornkjøl. 

- Dessuten ba vi dem den gang om å ta vannprøver langs skipssida, for å kontrollere for eventuell radioaktiv lekkasje. Det var de svært uvillige til. Deres negative respons ble naturligvis lagt merke til, og er noe vi vil ha i mente når søknaden kommer på bordet, konstaterer Hornkjøl.
   
Les også: Atomubåt på søk etter trønderske skipsvrak
Les også: - Ingen betenkeligheter