Opptakstallene klare:
NTNU holder stand

Mens antallet ungdommer som søker seg til høyere utdanning stadig går nedover på landsbasis, klarer NTNU å opprettholde søkertallet.

Antallet ungdommer som søker utdanning ved et av landets fire universiteter eller de mange høgskolene, går stadig nedover. Tallet har falt fra 100 000 i 1996 til 90 000 i 97 og til 80 000 i inneværende år. Unntaket er imidlertid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Her viser tallene at HF-fakultetet har hatt en framgang i antallet primærsøkere (de som setter opp HF på førsteplass), SVT- fakultetet holder stand, mens de "nye fagene" på Gløshaugen, Teknisk design og Data, har en enda større oversøkning enn i fjor. Bekymringsfullt er det likevel at en del av de tradisjonelle store og sterke fagene som f.eks. Bygg, har en markert nedgang i antallet primærsøkere.

Universitetsavisa vil - når tallene er helt endelige - komme tilbake til fordelingen i en senere utgave. forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt