Lysning for regnskap

Regnskapsavdelingen ved NTNU er nå i ferd med å rette opp feilene som har forårsaket kaoset i regnskapssystemet. Økonomidirektør Terje Krogh forteller at betaling av regninger til norske leverandører nå ligger en uke etter skjema. Man er med andre ord ajour med regninger med betalingsfrist ved utgangen av april.

Regninger fra utenlandske leverandører er det verre med, på grunn av problemet det nye datasystemet har med å omregne valuta. Her ligger NTNU fire-fem uker på etterskudd, men haler stadig innpå.

Regninger fra NTNU til våre kunder ligger pr nå seks-sju uker på etterskudd.

Regnskapsoversikter

Innen utgangen av denne måneden skal det forhåpentligvis være mulig å hente opp instituttenes og avdelingenes egne regnskapsoversikter på det nye systemet, håper Krogh. forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt