Nøkler på vidvanke

Nå oversender Hittegods-kontoret alle NTNU-nøkler de får inn, til universitetet. - Vi vet ikke hvor mange nøkler som forsvinner hvert år, sier Torgeir Jensen på Teknisk avdeling.

NTNUs nøkkelsystem er omfattende, og Teknisk avdeling kjøper nøkler for noen hundre tusen kroner i året. I tillegg kommer nøkler som blir innkjøpt av avdelinger og fakulteter. Til sammen kan dette årlig bli beløp som nærmer seg millionen.

Ikke så rent få av disse nøk-lene forsvinner år om annet. Hvorhen og hvor mange, vet ingen. Men de kan identifiseres etter låssystemnummeret, av folk som forstår seg på det, for eksempel politiet. Tidligere sendte politiets hittegodskontor slike systemnøkler tilbake til produsenten, TrioVing. Nå har kontoret endret rutiner, og sender det de kjenner igjen som NTNU-nøk-ler, til universitetet, sammen med de andre nøklene som måtte befinne seg på knippet.

Bruk hittegodskontoret!

Derfor sitter førstekonsulent Torgeir Jensen - en av de to ved NTNU som har rekvisisjonsrett på systemnøkler - nå på Teknisk avdeling med bordet fullt av formidable nøkkelhanker han har mottatt fra hittegodskontoret. Ni stykker, for å være nøyaktig. Dessuten en haug med løsnøkler. Nå vil han gjerne få dem tilbake til de rettmessige eierne.

- Stort sett dreier det seg om nøkler som åpner et begrenset antall dører. Men vi har også fått inn generalnøkkelen til et helt bygningskompleks, forteller han.

Det skal mye til før en tapt nøkkel medfører låsbytte i stor stil ved NTNU; da fikk man ikke gjort stort annet, og regningene ville bli skyhøye. Sikkerheten skal ligge i at bare eksperter av nøkkelnummeret kan se hvor den enkelte nøkkel passer; og de færreste nøkler går til mer enn noen få dører.

Torgeir Jensen oppfordrer NTNU-befolkningen til å varsle rette vedkommende så snart en nøkkel er blitt borte. Hvis den helt klart er stjålet, må Vakt- og serviceseksjonen få umiddelbar beskjed. Hvis den har forsvunnet på annet vis, må det varsles hos den som i sin tid leverte ut nøkkelen.

- Og husk i begge tilfellene å oppsøke hittegodskontoret! sier Torgeir Jensen.

LISA OLSTAD
 

forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt