innspill  

SpjżtvollKollegiet tilsatte i forrige uke Vigdis Moe Skarstein som universitetsdirektør ved NTNU. Ifølge universitetsloven er universitetsdirektøren øverste leder for den samlede administrasjon, og skal «forberede oggi tilråding i de saker som legges fram» for Kollegiet. Dette kan lyde noe passivt, men avgjørende er på hvilke saker direktøren bruker sin arbeidskraft. Forvaltningsmessige og driftsmessige oppgaver måselvfølgelig ivaretas på en solid og effektiv måte. Men vi er i en verden i endring hvor vi må tilpasse nye ytre rammer, og helst være i forkant slik at vi kan påvirke vår egen situasjon. Her haruniversitetsdirektøren med sin administrasjon en viktig oppgave.

Under vår avtroppende universitetsdirektør Tor H. Johansens funksjonstid hadde universitetet en sterk vekst i antall studenter og i arealer. Vi var heldige i denne perioden å ha en direktør med stor erfaringog interesse for byggesaker. I tiden som nå kommer, vil våre hovedutfordringer ligge på andre områder. Alle tegn tyder på at den sterke budsjettvekst universitetene har hatt, vil flate ut. Samtidig blir det stiltsterkere krav til universitetene om å vise at de bidrar til samfunnets kunnskapsvekst utover det å drive forskning og utdanne studenter. Formidling av kunnskap, eksternt rettet undervisning, forskning somskaper innsikt i viktige samfunnsforhold, og bidrag til å omsette kunnskap til virksomhet av samfunnsmessig betydning, er forventet av oss. Vi må finne nye samarbeidsformer eksternt og ta i bruk nyteknologi for formidling av kunnskap. Med den bakgrunn og interesse vår nye direktør har, vil hun ha de beste kvalifikasjoner for å være med å «forberede og gi tilråding» som grunnlag for NTNUs politikkpå disse områdene.

Organisasjonsutviklingsprosjektet ORGUT er nå inne i sin mest aktive fase i de forskjellige delprosjektene. Vigdis Moe Skarstein vil være med i den koordineringen og prioriteringer av de tiltak som nåskal gjøres. I sin tidligere karriere har hun vært med på flere interne omorganiseringer og utviklingsprosjekter. Vi kan derfor med forventning se fram til hennes engasjement og kreativitet igjennomføringen av ORGUT.

NTNU kan være stolt over å ha fått Vigdis Moe Skarstein som universitetsdirektør. Hun vil være en fremragende medspiller i å skape det nye universitetet. Vi gleder oss!

rektor
 


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt