Hva med studentene, rektor?

-skal vi få lov til å være med på å styre universitetet? -

I Orgutarbeidet, ledet av rektor ved NTNU, aner vi nå konturene av fremtidens universitet. Effektivisering av universitetet er alle vi studenter glade for, dersom studietilbud, -miljø og -kvalitet bedres og vi får et dynamisk universitet. I forslaget som ligger på bordet er det ikke gitt at dette blir tilfellet. I forrige nummer av Universitetsavisa presenteres det for første gang offentlig en ny styringsmodell ? så å si uten studentrepresentasjon. Studen-tene som er tatt opp som fullverdige borgere i det akademiske miljø mister store deler av sin mulighet til å fremme saker.

Vi ser at fakultetsstyrene vil eksistere med studentrepresentasjon, men møtehyppigheten vil reduseres til ett til to møter i halvåret. Mange av sakene skal ifølge Orgutmodellen overføres til dekan/rektor, som skal støtte seg til en ledersamling der studentene ikke får lov til å bli med.

For kunnskapssøkende studenter er det viktig at en følger undervisningen gjennom hele studietiden. Slik er det mulig å oppnå gode faglige prestasjoner, og forholdene er noenlunde de samme i forhold til medinnflytelse innenfor universitetssystemet. En grunnforutsetning for at studentene skal kunne bidra på en god og skikkelig måte i de få (1?2) fakultetsstyremøtene er at de kjenner prosessene og forutsetningene som ligger bak vedtaksforslagene. Vi forstår helt klart at det krever at studentene må bli med i ledelsesprosessen fortløpende, og ikke etter at brikkene er lagt på plass. Skal studentene tale studentenes sak, må de kjenne premissene for sakene.

I forslaget som legges frem er studentene satt utenfor ledelsesmodellen, og i stedet for å integrere oss er det kommet på bordet et forslag om en formalisert kontaktarena på siden av ledelsesnivået. I grunnen er ikke dette så dumt, men det er å forvente at studentene og ledelsen snakker sammen en gang i blant uansett. Å gi studenttillitsvalgte rett til å møte ansatte i beslutningssystemet er et minstekrav. Vi ønsker ikke en erstatning til den direkte og mest rettferdige måten å organisere universitetet på, når det gjelder studentenes representasjon.

Orgutforslaget betyr, slik vi ser det, at det opprettes et forum som overtar en del av funksjonene til dagens styringsorganer.

Dette blir tatt opp i et nytt ledelsesmiljø hvor studentene ikke har anledning til å være med i prosessen og bli kjent med de impulser som kommer fra de forskjellige fagenhetene. Det bør ikke være rom for å diskutere en slik uansvarliggjøring av studentene.

Vi kan ikke godta en slik studentfiendtlig holdning.

Oppfordringen er klar: Trekk med studentene på ledelsesnivået og gi oss mulighet til å få det universitetet vi alle vil ha!

Håvard Ravn Ottesen
Leder Studenttinget NTNU
Pia Gjesme Holm
Leder Studentutvalget HSV
Ingeborg Simonsen
Leder Studentutvalget Siv.ing
Hanne Guro Lier
Leder Medisinsk Studentutvalg


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt