Universitetsavisas Debattsider

ORGUT - Ansvarlig for det meste som går galt? ORGUT har i lang tid oppfordret til engasjement og debatt. Og endelig: I siste nummer av Universitetsavisa blir ORGUT-prosjektet viet stor oppmerksomhet både i intervjuer og leserinnlegg. Temperaturen på enkelte av kommentarene er relativt høy, og kritikken nokså krass. Ved første øyekast kan vi få inntrykk av at det meste som er galt ved NTNU for tiden skyldes ORGUT. I et kort avisinnlegg blir det ikke plass til å kommentere alle påstander, men som ledd i dialogen ønsker vi å kommentere noen: Les hele innlegget her

Hovedverneombud - et instituttansvar? Siste nummer av Universitets-avisa (UA 7/98) bringer et oppslag om arbeidsforholdene til NTNU's hovedverneombud, Heidi Egseth, der hun slites mellom
krav om innsats og tilgjengelighet for såvel de 4300 ansatte hun er tillitsvalgt for, som studenter og medarbeidere ved Institutt for fysikalsk elektronikk, der hun har sitt virke. Oppslaget kan formidle et inntrykk av en vrang instituttledelse, som gir lite spillerom for å utøve tillitsverv i arbeidstiden. Også personaldirektør Knut Veium er intervjuet i sakens anledning, og han uttaler at merbelastningen som følger av slike tillitsverv «blir instituttets problem» (sitat). Som instituttstyrer føler jeg meg derfor kallet til en kort kommentar. Les hele innlegget her

Hva med studentene, rektor? -skal vi få lov til å være med på å styre universitetet? - I Orgutarbeidet, ledet av rektor ved NTNU, aner vi nå konturene av fremtidens universitet. Effektivisering av universitetet er alle vi studenter glade for, dersom studietilbud, -miljø og -kvalitet bedres og vi får et dynamisk universitet. I forslaget som ligger på bordet er det ikke gitt at dette blir tilfellet. I forrige nummer av Universitetsavisa presenteres det for første gang offentlig en ny styringsmodell ? så å si uten studentrepresentasjon. Studen-tene som er tatt opp som fullverdige borgere i det akademiske miljø mister store deler av sin mulighet til å fremme saker. Les hele innlegget her
 
 

 


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt