NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Mann uten avis

Torsdag våknet sjefredaktør Gunnar Flikke opp til en vakker, ennå litt frostig, maimorgen. Men det var noe som manglet: Ingen avis på frokostbordet, enda det er en helt alminnelig ukedag.

Flikke deler dermed skjebne med det store flertall av befolkningen i Midt-Norge. De av oss som ikke orker støyen fra etermediene så tidlig på dagen, må nå nøye oss med å lese bakpå melkekartongen eller betrakte spurvene utenfor vinduet.

Du er en slags «Johan uten land» i dag, en avismann uten avis, i hvert fall papiravis. Hvordan føles det?

? Jeg kan heller si at vi er full fart på vei inn i en ny tid. Vi driver ikke med papirproduksjon i Adressa. Vi formidler nyheter og informasjon. Papiravisene vil nok bestå. I USA sier man at papiravisene er de siste genuine massemedier. Papiravisene samler folk. Slik vil det fortsette å være.

Dette er på mange måter en prøve på det papirløse samfunn. Er du redd for at streiken vil endre folks lesevaner?

- På kort sikt er svaret nei. Dersom streiken blir langvarig, kan det føre til uheldige endringer. Men jeg er overbevist om at papiravisas styrke er uovertruffen. Om man som et tankeeksperiment forestilte seg at elektronisk formidling var det vanlige og at papiravisa så ble oppfunnet, tror jeg den ville bli tatt imot som et nytt og fantastisk medium. Papiravisas død er blitt spådd flere ganger, da radioen kom, da fjernsynet kom, og da Internett kom. Det har ikke skjedd.

Men 'Adressa på nett' - dere fører en kamp på de rene nettavisenes hjemmebane. Er du komfortabel i disse omgivelsene?

Det er jeg. For øvrig er jeg uenig i at dette skulle være deres hjemmebane. Hva er en egentlig en nettavis? De har hentet inn avisjournalister til å jobbe for seg. Du ser at de har kjempeproblemer fordi de mangler vår tradisjon, vår rikholdige erfaring og vår kunnskapsbase. De kan ikke konkurrere med oss med de ressurser vi rår over.

Nye muligheter

Flikke tror at de erfaringene de ordinære avisene får gjennom disse dagene vil gi viktig kunnskap om nye utviklingsmuligheter.

? Dersom avisredaksjonene først får inntekter på dette gjennom økt salg av nettannonser, så kan det gi uante muligheter, sier han.

Sjefredaktøren forteller at streiken ikke har ført til at Adresseavisen har endret rutinene med nettutgaven. Nyhetssakene legges ut fortløpende. Det mer langsiktige reportasjearbeidet legges på is. Det stoffet man ikke har muligheten til å legge ut etter hvert, blir dermed ikke prioritert. Dette har ført til at det er innført en ordning med permitteringer blant medarbeiderne. Permisjonene går på rundgang slik at det fordeles på flere.

Om ti år - er Adresseavisen fremdeles først og fremst en papiravis?

- Det tror jeg. Om ti år vil avisa være adskillig større enn i dag. Det vil være færre aviser, men hver avis kommer til å framstå mer som en totalpakke. Det dreier seg om mer komplette aviser, som delvis produserer stoffet selv men som også får fram redaksjonelt materiale gjennom strategiske allianser med flere. Dette er aviser som framstår med mange spesialprodukter. Vi har en del av dem, men vi vil få flere.

Flikke nevner Studieguiden som et eksempel på en spesialprodukt det vil bli flere av. Dette magasinet ble til som et samarbeidsprosjekt mellom de fire regionavisene. En avis ville ikke maktet et slikt økonomisk løft alene.

- Det lå en spørreundersøkelse i bunnen av dette tiltaket. Undersøkelsen kostet en halv million kroner. En slik infopakke som dette var, kom som papir, men ble også lagt ut på nett i etterkant. Det er her framtida ligger.


TORE OKSHOLEN
KENNETH AAR (FOTO)