NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Sintef kritiseres for dårlig metode

Valgforsker Frank Aarebrot mener bussundersøkelsen som Sintef har gjort for Hordaland kommune, er ubrukelig.

På oppdrag av Hordaland fylkeskommune har Sintef nylig gjennomført en bussundersøkelse for å finne ut hvor mye studentrabatt vil koste fylket. Konklusjonen i undersøkelsen er at én av bussrabattene som kommunen har vurdert innført, koster 23 millioner kroner årlig. Dette er for dyrt, mener fylkesrådmannen. Valgforsker Frank Aarebrot karakteriserer imidlertid undersøkelsen som helt ubrukelige.

- Konklusjoner er trukket på feil grunnlag, sier Aarebrot til Studvest. Han er blant de mest anerkjente metodeforskerne i landet.

Svak metodisk

Rundt 16 000 studenter i Bergen fikk en e-post hvor de ble oppfordret til å oppsøke en internettside, laste ned et Excel regneark med en rekke spørsmål og returnere regnearket som vedlegg i en e-post. Kun 550 svarte. Det vil altså si 3,4 i svarprosent.

Aarebrot mener at Sintef burde ha sikret seg et representativt utvalg på ca 2000 studenter, og gjort det betydeligere enklere å svare. Han frykter at e-postundersøkelsen gir en overrepresentasjon av studenter som er motivert for å svare på skjemaet, nemlig bussbrukerne blant studentene. De som ikke bruker bussen, unnlater å svare.

- Tall som stammer fra et slikt utvalg, er helt ubrukelige, og konklusjoner som trekkes på grunnlag av dem, blir feil, mener Frank Aarebrot.

For dårlig tid

- Vi kommer til å bruke undersøkelsen i våre videre vurderinger av eventuelle rabattordninger, men vi har også grunnlag for å foreta avgjørelser uavhengig av undersøkelsen, sier Tor-Harald Rødseth i samferdselsseksjonen i Hordaland Fylkeskommune.

Terje Trettevik, som har stått bak undersøkelsen, forklarer til Studvest at de bare fikk to uker på seg til å gjøre undersøkelsen og levere et resultat. Han forstår Frank Aarebrots kritikk, men påpeker at man med så kort tid til rådighet bare hadde én metode som var aktuell: e-post.

- Det var for så vidt et eksperiment, og vi var klar over at vi kunne få et skjevt utvalg, sier Trettevik til Studvest. Han var utilgjengelig på telefon for Universitetsavisa.


KAREN ANNE OKSTAD