NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Sentralbordet markerer seg

- De ansatte ved HiST og NTNU er ikke flinke nok til å fraværsmarkere telefonene sine når de ikke er på kontoret, sier Turid Solem ved det felles sentralbordet for HiST og NTNU.

Soloem håper at et flygeblad som i disse dager sendes ut til alle ansatte, skal være med på å bedre inntrykket av NTNU og HiST utad.

En telefontrafikkmåling, utført i slutten av januar, viste det sentralbordet lenge har hatt mistanke om: Det er vanskelig å komme gjennom til sentralbordet og man må vente lenge for å nå den man egentlig vil snakke med.

- I gjennomsnitt mister vi én av seks samtaler, høyst sannsynlig på grunn av at ventetiden for de som ringer til sentralbordet, er for lang, sier Turid Solem.

- Dersom de ansatte blir flinkere til å fraværsmarkere telefonene sine, kan vi behandle samtalene mye raskere, og klare å ta oss av flere innringere. I tillegg skjer det ofte at noen ringer til en som ikke er tilstede, og vi kan ikke svare på hvor vedkommende befinner seg. Kan jeg derimot gi beskjed om når vedkommende vil være tilbake, er innringeren fornøyd med vår service, sier Solem.

Ved hjelp av det fargerike flygebladet, som er illustrert av Universitetsavisas tegner Elin Horn, ønsker sentralbordet å informere om sine tjenester. Sentralbordet mener dette både har nytteverdi for de ansatte, og vil være med på å bedre inntrykket utad.

Nå håper sentralbordet at de ansatte vil legge igjen beskjed når de er å treffe.

- Det er jo også til det beste for de ansatte. Om du skal ringe internt og den du vil nå har fraværsmarkert telefonen, ser du med en gang når denne er tilbake. Slik øker vi antallet fornøyde ringere, både eksterne og interne, sier Solem.


ANNE BERIT HEIERAAS