NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen
 

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Real fest, royal fest

Det blir kongelig fest når HMK Harald tar turen til Stiftsstaden for å delta i den høytidlige åpningen av NTNUs nye praktbygg 31. mai. 

Kongen blir den mest prominente gjesten som har meldt sin ankomst til åpningen av Realfagsbygget. Ved siden av Kong Harald ventes for øvrig kirke- og utdanningsminister Trond Giske å ta del i evenementet. Til sammen rundt 450 spesielt inviterte gjester kommer til å delta i den offisielle åpningen. 

Etter at den mer formelle delen av åpningsarrangementet er overstått, vil bygget bli åpnet for byens befolkning etter lunsj. Ved siden av muligheten til å få stilt sin arkitektoniske nysgjerrighet, vil Trondheims befolkning også få anledning til å lære noe nytt - det vil bli holdt populærvitenskapelige foredrag. 

Synnøve Ressem ved Infoenheten har arbeidet med Realfagsbygget i flere år. Ressem framhever festen for ansatte og studenter som et arrangement man også legger stor vekt på. 

- Dette blir en fest vi stiller store forventninger til. Det er også et arrangement vi synes universitetsbefolkningen virkelig har gjort seg fortjent til, sier Ressem. 


VELKOMMEN TIL REAL FEST: Festkomiteen består av (f.v.) Steivor Bjarghov, Fakultet for kjemi og biologi, Pål Bratteli, SiT, Birgit Moan, Fakultet for fysikk, Synnøve Ressem, NTNU Info, Jan Sætherhaug, Teknisk avd. Grethe Kvaale, SiT og Geir Lunde Teknisk avd. var ikke til stede da bildet ble tatt. Realfagbygget

Realfagbygget ligger på sørsiden av Gløshaugenplatået mot Lerkendal. Det er på ni etasjer og dekker et areal på 100 ganger 170 meter. Bygget er dermed det største enkeltbyggverket i Midt-Norge. Rundt 2 500 studenter og 400 tilsatte vil få sin daglige arbeidsplass her. 

Forhåndspresentasjon

Tirsdag 30. mai vil det bli arrangert en forhåndspresentasjon av Realfagbygget. Da vil utstillingen «All verdens viten» i det nye Realfagbiblioteket åpnes for medienes fotobegjær og hunger etter bakgrunnsstoff. Utstillingen inneholder en meget sjelden førsteutgave av den franske encyclopedien som kom ut i 1751. Verket markerer et vendepunkt i Vestens selvoppfatning og utgjør grunnlaget for dagens vitenskap. 

Presentasjonen er også viet en orientering om det nye bygget, arkitektur, kunst og funksjoner. I tillegg vil det bli holdt et seminar hvor rektor, prorektor og professor Ole D. Mjøs deltar sammen med representanter fra blant annet Næringsdepartementet og Norges forskningsråd. Tittel på seminaret: Nåtidens investering - framtidens avkastning. Hvor mye er Norge villig til å satse?

Vandrefest

Åpningsarrangementet avsluttes med Real fest for ansatte og studenter. Bygget skal fylles opp til bristepunktet med gjester og underholdningskrefter. Opplegget er en vandrefest der man tilbyr variert aktivitet på forskjellige steder innom- og utomhus. Arrangørene har alliert seg med dyktige jazzmusikere fra Musikkonservatoriet og musikalske krefter fra Studentersamfundet. Fullstendig program med markering av spillesteder kommer senere. Festen starter like etter arbeidstid og avsluttes kl 20.00. Studentsamskipnaden sponser litt å bite i og drikke til. 

Brannvesenet setter tak for antall deltakere. Ved påmelding må derfor først-til-mølla-prinsippet gjelde. Siste påmeldingsfrist er 15. mai. Påmeldingen kan bli avbrutt tidligere hvis maksimumsgrensen for inntak blir nådd. Mer informasjon og påmelding: http://www.ntnu.no/ realfagbygget/realfest/ 

Dagens gang

NTNU benytter anledningen til en storslagen 1000-årsmarkering med et tredelt arrangement.

Arrangementskomiteen ledes av Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl og består ellers av: teknisk dir. Kjell Næsje, leder av studenttinget Christer Heimtoft, fakultetsdirektør Geir Walsø, professor Ola Hunderi, Åse Sjømæling, prosjektleder del 1, Kåre Kongsnes, prosjektleder del 2 og Synnøve Ressem, prosjektleder del 3. 

Kl 10.30:

Bygget åpnes av HMK Harald. Åpningshøytidelighet for spesielt inviterte gjester i aud. R 1. Bredt kunstnerisk program. Aktørene er NTNUs egne med TrondheimSolistene i spissen. Over 400 navn på gjestelista som inkluderer myndighetspersoner og NTNUs samarbeidspartnere fra næringslivet. Arrangementet avsluttes med omvisning i bygget og lunsj. 

13.00 - 15.00:

Åpent hus for hele byens befolkning. Folk kan stikke innom bare for å se seg om, eller benytte anledningen til å lære noe nytt. Det arrangeres en rekke populærvitenskapelige seminarer med temaer som varierer fra «Blemmer og myteskaping i media» og «Genmanipulert mat» til «Byggets realitet og realitetens byggverk. Tanker anno 00 om realia, sosialvitenskap og åndemanerkunst."». 

Parallelt arrangeres fagseminar som også er åpent for alle interesserte: «Nye landemerker i nytt årtusen». Her foredrar både KUF-minister Giske og rektor Spjøtvoll om framtiden for universitetene, og fire unge forskere tilknyttet Næringslivets idéfond for NTNU presenterer sine visjoner innenfor temaområdene Energi og miljø; Medisinsk teknologi; Transport og logistikk; og Kunnskapsnettverk.