NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Realfagbygget:

Teppet ned for gardiner

Gardiner er totalforbudt i Realfagbygget. Det krever arkitekten, som i følge et internt rundskriv «tenker helhet og romfølelse mer enn hjemmekoselig miljø.» Men persienner skal bli tillatt.

Hvor mye skal den enkelte ansatte selv få bestemme når det gjelder omgivelsene man jobber i- Problemstillingen har en tendens til å dukke opp når store nybygg tas i bruk. Arkitektene har sine visjoner om hvordan det hele skal se ut, mens den menige mann og kvinne som bor eller arbeider i det miljøet arkitekten har designet, stiller med sine spesifikke behov.


Post.doc.-stipendiat Gunnar Austrheim (bildet) holder til i kontoret ved siden av Thomas Hanssen. Austrheim vurderer snarlig innkjøp av gardiner. - Såpass bør man få lov til, mener Austrheim.

Arkitektene av Realfagbygget har knesatt som et ufravikelig prinsipp at ansatte ikke skal få lov til å henge opp egne gardiner på vinduene i sine kontorer. I et internt rundskriv til ansatte heter det blant annet: «Som dere ser er det valgt avskjermingsløsninger uten gardiner i bygget. Dette har vært et absolutt krav fra arkitekt som tenker helhet og romfølelse mer enn hjemmekoselig miljø. Vi håper brukerne av bygget bøyer seg for denne avgjørelsen og ikke henger opp gardiner etter forgodtbefinnende.»

«Som gullfisk i bolle»

Post.doc.-stipendiat Thomas Hanssen ved Botanisk institutt liker ikke å arbeide ved et panoramavindu hvor alle som benytter passasjen skrått overfor, har fullt innsyn.

- Jeg føler meg som en gullfisk i bolle. Det er umulig for meg å konsentrere meg i en slik arbeidssituasjon, sier Hanssen, som på eget initiativ hengte opp et sett gardiner for å skjerme mot innsyn.

Men gardinene fikk ikke gå upåaktet hen. For kort tid siden mottok Hanssen et brev hvor det står: «Ved befaring på bygget sist uke ble det observert «privat» oppheng av hjemmesydde, rutete gardiner opphengt på bestemorsstang i DU2. Dette kontoret [er] synlig for samtlige som har tilhold og besøker bygget... Slik det framstår nå presenterer bygget seg svært ufordelaktig i dette området, samt at signaleffekten til andre brukere er meget kritikkverdig. Det gir bud om at «her er alt tillatt.»

Hanssen er ikke blind for at saken også har en humoristisk side. Stipendiaten kommenterer lakonisk at det dreier seg om en dusjstang og ikke en bestemorsstang. For øvrig:

- Jeg hengte opp gardinene for å få fred når jeg jobber. Så langt har jeg tydeligvis ikke lykkes særlig med akkurat det.

Persienner

- Vi kan ikke ha en situasjon hvor folk velger gardiner etter eget forgodtbefinnende. Det vil ødelegge helhetsinntrykket, sier prosjektkoordinator Nina Tanche-Nilssen.

- Dessuten vil Hanssen kunne trekke ned persiennene når de blir montert, og slik skjerme seg effektivt for innsyn, sier hun.

- Men gråhvite plastpersienner framtrer ikke som spesielt fargerike. Bør ikke de som skal oppholde seg i disse lokalene til vanlig, få lov til å sette sitt personlige preg på omgivelsene?

- Man står forholdsvis fritt til å gi eget kontor et personlig preg. Men gardinene setter også et preg på omgivelsene, så her går det en grense, sier Tanche-Nilssen.


TORE OKSHOLEN (TEKST OG FOTO)