NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

DION våkner til liv

DION spiller ikke en viktig maktfaktor ved universitetet. Men nå skal interesseorganisasjonen våkne til liv.

Etter Orgut-prosessen har DION - interesseorganisasjonen for doktorgradsstipendiater - mistet representasjon i sentrale strategiske utvalg. Det har ikke kommet noen nye sentrale organer som erstatter disse. Nå er doktorgradsadministrasjonen lagt til hvert enkelt fakultet. En av følgene er at doktorgradskandidatene, representert ved DION-styret, ikke har noen faste fora eller kommunikasjonskanaler for å nå frem med forslag og synspunkter.

- Vi blir brukt som høringsorgan i enkeltsaker og får noen ganger mulighet til å komme med uttalelser om enkeltsaker til kollegiet, men vi har ikke noen faste steder hvor vi kan fremme synspunkter, sier styrerepresentant Tor-Kristian Jenssen.

Viktig å stå sammen

- Det er etter min mening uheldig at alt ansvar, både administrativt og faglig, er fordelt ut til fakultetene. Det er fullt mulig at fakultetene er i stand til å administrere doktorgradskandidatene, men det er da en viss fare for skjevheter fakultetene imellom. Derfor er det bra med et sentralt organ med et visst overordnet styring. Vi ser på det som en fordel å gå sammen om å få like betingelser, uansett om man tar doktorgrad på Det historisk-filosofiske fakultet eller på Fakultet for marin teknikk, sier Jenssen.

Viktige saker

Jenssen forteller at det er mange tilfeller hvor kandidatene føler seg overkjørt fordi de ikke har myndighet over sine egne driftsmidler, og at det er andre som forvalter penger som de har fått fra forskningsrådet.

Et annet område han framholder som viktig å sette på dagsorden, er betingelsene for arbeidsledighetstrygd etter endt stipendperiode. En som ikke er ferdig med avhandlingen når stipendet utgår, må skrive under på en erklæring om at man ikke skal jobbe med avhandlingen. Dette mener Jenssen man må få endret på. Også retten til sykemelding uten at det går ut over stipendperioden, er saker å kjempe for.

DION ble stiftet i 1996. Etter hvert ble det mindre aktivitet i underorganisasjonene og nå også lite aktivitet i DION - det er det vi skal prøve å rette på nå, sier Jensssen. Han oppfordrer doktorkandidatene til å komme på årsmøtet 15. mai kl. 10-12 i auditorium R2, realfagbygget.


KAREN ANNE OKSTAD