NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Datavirus slår til den 26. april

Win95.CIH er navnet på et virus som slår til den 26. april. De uheldige vil få ødelagt alt innhold på datamaskinen.


Avdelingsingeniør Nina Kotte ved HF har hatt forebygging av viruset Win.95 CIH som sin hovedbeskjeftigelse de siste ukene. Det er her i studentenes pc-lab'er hun i første rekke frykter virusproblemer førstkommende mandag 26. april. (Foto: Erik Prytz Reitan)

- De siste ukene har vi jobbet nesten utelukkende med å begrense forventede skadevirkninger, sier avdelingsingeniør Nina Kotte ved HF-fakultetet. Hun snakker om dataviruset Win.95 CIH, et særdeles dødbringende virus, som ulikt nesten alle andre virus også angriper og skader pc'ens hardware. Viruset fins i flere versjoner, det aktuelle aktiveres når datamaskinens interne dato viser 26. april. Den enkleste måten å unngå problemer er simpelthen å la være å slå på pc'en denne dagen.

- Dersom vi ikke hadde gjort noe for å møte problemet, vil så mange som hundre datamaskiner ved HF-fakultetet alene kunne ha blitt ødelagt. Men med de mottiltak som nå er iverksatt håper vi at ingen maskiner vil bli rammet, sier Kotte.

Slår ut 'Flash-bios' og harddisk

Win.95 CIH prøver å slette harddisken, samtidig som det angriper den såkalte FlashBios'en i maskinen. Det siste fører i verste fall til at datamaskinens hovedkort må byttes ut. Det dreier seg om informasjon i hovedkortet, i det første pc'en henvender seg til når den slås på: Det er bios'en som forteller pc'en hvem den er, hvor i seg selv den skal lete etter relevant programvare, og så videre. Viruset angriper dette området, slik at datamaskinen angripes av akutt sinnsforvirring. Den vet ikke lenger hvem den er. FlashBios er den nye typen bios som kan endres av brukeren - eldre maskiner har en bios som er brent inn i maskinen og som ikke kan endres. Det er den reprogrammerbare Flashbios som overskrives og dermed ødelegges av viruset.

Det er bare de som har Windows 3.1x, 95 eller 98 som er berørt.

- Det er mulig å ha viruset i maskinen i lang tid uten å legge merke til det, før nevnte dato. Vi har testet ut viruset på en maskin her oppe, og den ble ganske riktig ødelagt, sier Kotte.

Jobber intenst

Nina Kotte og hennes kolleger jobber intenst med dette problemet. De har bestrebet seg på å gi grundig informasjon til studenter og ansatte, om hva de kan gjøre for å beskytte seg. Først og fremst går det på å ha en oppdatert virusscanner til å pløye i gjennom maskinen. Det viktigste er at man har en forholdsvis ny og helt oppdatert utgave av F-secure Anti-Virus, som er det programmet NTNU bruker til å bekjempe datavirus.

Man kan få flere opplysninger om dette ved å henvende seg til, enten lokal IT-avdeling dersom man er ansatt, eller Orakeltjenesten om man er student.

- Der vi føler oss usikre, er i forhold til ansattes hjemmemaskiner, samt studentenes pc-lab'er. Derfor vil tre av oss bruke søndagen (den 26. inntreffer kommende mandag) til å gå i gjennom disse datamaskinene, sier hun.

Bekjempelse av datavirus legger beslag på stadig mer av IT-konsulentenes arbeidstid.

- Selv bruker jeg 15-20 minutter daglig på dette. Det er mange arbeidstimer som bindes opp til virusjakt, sier Nina Kotte.
 
 
 

TEKST: TORE OKSHOLEN