NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Lånekassen vil forbedre seg

Dersom styret i Lånekassen får viljen sin, vil tilbudet til kundene bli bedre neste år. Renten skal ned og stipend- og lånebeløpet foreslås hevet med fem prosent.

Styret i Lånekassen har lagt fram sitt forslag til budsjett for 2000. Lånekassen foreslår at utdanningsstøtteordningen blir forbedret på følgende områder:
- Større stipend i videregående utdanning.
- Lavere rente på studielån.
- Høyere støtte til elever og studenter.
- Elever og studenter bør kunne tjene mer uten at støtten reduseres.

Forslagene vil medføre en økning av Lånekassens budsjett med rundt 350 millioner kroner. I tillegg vil statens renteinntekter gå ned med rundt 230 millioner kroner. For kunne gi kundene bedre tjenester foreslås også en styrking av administrasjonsbudsjettet.

Renten i Lånekassen er markedsstyrt, men det legges til ett prosentpoeng som skal dekke administrasjon og tap. Dette betyr at de gode tilbakebetalerne må være med å dekke utgiftene for de som ikke betaler lånene sine.

I de senere årene har mange elever og studenter opplevd en betydelig økning i boutgiftene. Lånekassen foreslår derfor at stipend- og lånebeløpet økes ekstraordinært med fem prosent.

Elever og studenter jobber ofte ved siden av utdanningen. Tjener de mer enn ca. 3 500 kroner brutto i måneden, blir stipend- og lånebeløpet redusert. Lånekassen forslår at inntektsgrensen heves til 5 500 kroner pr. måned.

Lånekassens fastrentetilbud fastsettes i løpet av april for de som vil binde renten fra 1. juli. Så langt tyder det på at tilbudet vil ligge på om lag 5,67 prosent - muligens noe lavere. Tilbudet bestemmes av gjennomsnittet av renten på statsobligasjoner med tre års løpetid i april. I tillegg kommer en prosent administrasjonsgebyr. Dette gebyret foreslår Lånekassen å redusere med en halv prosent, for å komme på nivå med Husbanken.
   
 

TEKST: ERIK PRYZ REITAN