NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes 

Teknisk ansvarlig: 
Erik Prytz Reitan

 
homo@adm.ntnu.no 

Legger vi statistikken til grunn, er kanskje så mye som 300 ansatte ved NTNU og Sintef homofile. Studentene har sitt eget diskusjons- og samværsforum i HomoNidaros, men de «voksne» ansatte ved byens største arbeidsplass har ingen slik 
møteplass. Nå vurderer noen av dem om det er behov for noe slikt, og har foreløpig opprettet en elektronisk postboks. Kan du tenke deg å være med og dra i gang et slags homofilt forum eller møteplass? Eller synes du det er en dårlig idé? Skriv til homo@adm.ntnu.no og si din mening. Alle innspill vil selvfølgelig bli behandlet diskret. 
    
    
Les også: Homo ved NTNU 
Les også: - Universitetet et fristed 
Les også: - Helt greit