NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Idrettsvitenskap uten idrett?

Ja, det er faktisk mulig. Nå har det blitt opprettet et helt nytt grunnfag i idrettsvitenskap ved NTNU. Her kan studentene få demonstrert forskjellige idrettsaktiviteter, for det passer seg selvsagt ikke et akademisk studie å utføre aktiviteten selv. At andre fag som musikk, film drama og teater, kjemi og biologi fortsatt bedriver praktiske aktiviteter som å musisere, filme, dra på feltkurs eller gjennomføre laboratoriekurs skyldes jo bare at disse fagområdene ikke er så velutviklet som "Det nye idrettsfaget". Egentlig snakker vi heller ikke lenger om idrettsvitenskap, men «human movement science" eller kanskje på norsk "Bevegelses-vitenskap". Derfor er også vår nye studieplan forsøkt renset for ord som idrett og trening. Omskrevet til vårt akademiske sprog blir det "idrettslige aktiviteter"- hva nå det er for en underlig aktivitet. Det er i alle fall for flere ansatte ved vårt institutt viktig å ta avstand fra den "praktiske idretten".

Enkelte i det samfunnsvitenskapelige miljøet synes å oppfatte det å være kritisk til, synonymt med å være negativ til. Det viktigste er derfor å studere alle idrettens vederstyggeligheter. Hvor mange barn lider ikke under foreldrenes ambisjoner om å skaffe Norge nok en verdensmester. Gi barna alkohol før idretten tar de....stemmer jo heller ikke lenger, for det er jo nettopp innenfor idretten barna lærer å drikke. Angst og depresjoner preger også dagens idrettsdeltagere. Og ikke nok med det, maten har også mange idrettsutøvere vanskelig for å beholde der de blir presset inn i kroppsfikserte, mannsjåvinistiske, kvinnefientlige rollemønster. Presset blir mange ganger for stort, resultatet er beinskjørhet og tretthhetsbrudd. Slikt skal og bør vi studere i detalj her i kunnskapens høyborg. Jeg glemte dessverre hvor galt det går med de som er interesserte tilskuere til denne "idrettslige aktiviteten". De fleste blir fascistiske, noen blir selvsentrert og sterkt nasjonalistiske, mens resten blir rasister. Hvordan alle våre fremtredende politikere, vår regjering og vår konge kan identifisere seg med denne nærmest "umoralske" aktivitet synes i et "samfunnsvitenskapelig" perspektiv helt uforståelig. Dette er et argument i seg selv for å satse på mer samfunnsvitenskapelig forskning og utdanning. Kanskje er det derfor Stortinget har "øremerkede" reduksjoner i støtten til de samfunnsvitenskapelige fagene??

Som Dekanus ved SVT uttrykte seg når vår nye studieplan ble vedtatt, mot undertegnedes stemme: "Dette gjør at studiene ved Idrettsvitenskap blir mer samfunnsvitenskapelig orientert". Dette er selvsagt i tråd med NTNUs ånd, at fag som allerede er opprettet ved NTNU blir mindre tverrfaglig og professjonsrettet. At vårt idrettsfag med den nye studieplanen, med vekt på Bevegelsesvitenskap, bare representerer en liten flik av psykologien tror jeg kanskje ikke Dekanus har oppfattet. Eksperimentell psykologi er kanskje en bedre betegnelse på virksomheten, som meg bekjent heller ikke er "stueren" blant samfunnsvitenskapene.

Personlig synes jeg det er svært beklagelig at det vi har brukt 10 år på å bygge opp rives ned i løpet av dager og uker. At NTNU også har satset millioner for å få reist et fantastisk idrettsbygg gjør nedleggelsen av de "idrettslige aktivitetene" enda mer paradoksalt. Det er i alle fall tydelig at ledelsen ved NTNU ser verdien ved å drive fysisk aktivitet. Kanskje er det ikke så rart at ansatte ved instituttet som selv ikke har idrettsutdanning ikke står på barrikaden for å forsvare fagområdet idrett. NTNU var det eneste universitet i Norge med idrettsutdanning, nå er det ikke lenger universiteter i Norge med slik utdanning....dessverre spør du meg.... men gjør helst ikke det!

Jan Helgerud