NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Vinstre vingler videre

Kommentarer til Synspunkt i Universitetsavisa av 08. april - 99

Monica Rolfsen har i Synspunkt uttrykt sin mening om at Trondheim trenger en studentpolitikk - i den grad hun mener at den er fraværende i dag .

De reelle fakta er imidlertid at storparten av våre studenter slett ikke er opptatt av politikk, men derimot av snarest mulig å komme seg gjennom studieomfanget med best mulig resultat, og på dette grunnlag skaffe seg best mulig betalt jobb. Det er selvsagt svært beklagelig at konkurransesystemene og eksamenspresset gir seg utslag i form av at det ikke blir tid eller rom for samfunnsmessig engasjement og politikk, selv om dette tidligere var en tradisjonell del innenfor studentmiljøet. Det bør således og derfor være en oppgave for studentene selv å vurdere sin fremtidige stilling som samfunnsmedlemmer, hvor de fleste vil innteha roller av overordnet betydning, og følgelig ansvarlighet.

Som et hovedmoment fremhever Monica Rolfsen den epoke - endring som hun mener har skjedd i løpet av de siste 20 år - « et epokeskifte fra industrisamfunn til informasjonssamfunn» - hvor produktene fra informasjonssamfunnet er tanker og idèer i motsetning til realprodukter fra tradisjonell produksjonsform. Dersom hennes visjoner er oppfattet riktig - hvem er så kjøpere av produktene tanker og idèer? Er det i så fall Venstres og Monica Rolfsen`s tanker og idèer vårt samfunn skal leve av og for fremtidig? Hvor er i så fall markedet for tanker og ideer - og hva vil et slikt eventuelt marked være villig til å betale for tanker og idèer. Det er også grunn til å spørre om det kanskje er Venstre`s tanker og idèer som skal kolporteres, dersom det er tilfelle, er det åpenbar fare for at prissettingen i et eventuelt marked vil falle langt fra lønnsomhetsgrense.

De reelle fakta pr. dagens situasjon er at hovedparten av omkostningene med vår omstilling til såkalt informasjonssamfunn hittil er båret av vår realproduktproduserende industri, enten i form av direkte deltakelse, eller i form av subsidier - det siste er for øvrig kjent venstrepolitikk. For å kunne nærme seg grenseverdi for selvbærende effekt, må informasjonssamfunnet gjennom en ytterst pinlig og trang oppvektsperiode - selv da kan det være tvilsomt om den når voksen modning innenfor Venstre`s visjoner.

     
Paal Skipnes.
Nordisk Energi- Forum