Ny administrerende direktør ved NTNU:
Tilsetting denne måneden

Flere trakk seg etter krav om offentliggjøring av søkerlista, men tre står igjen, og det blir ikke aktuelt med noen ny utlysing.

Tre personer står nå tilbake som offisielle søkere på stillingen som ny universitetsdirektør i Trondheim. 3-4 andre sto også på søkerlista, men trakk søknadene da kravet ble reist om offentliggjøring av alle søkernavnene.

De tre søkerne er Ottar Brage Guttelvik (45), direktør i Sør-Trøndelag fylkeskommune; Inger Marie Bakken (45), administrasjonssjef i Statens vegvesen i Sør-Trøndelag; og Vigdis Moe Skarstein (52), bibliotekdirektør ved NTNU.

Før søknadsfristens utløp sa personaldirektør Knut Veium til Universitetsavisa at det var såvidt mange interessante søkere på beddingen, at han ikke så noen grunn til at det skulle bli nødvendig med noen ny utlysing.

Selv om det nå bare står tre navn igjen på lista,blir Veiums utsagn bekreftet av rektor Emil Spjøtvoll: - Det er ingen grunn til å lyse ut på nytt, slår han fast.

Offentlighetsloven

Personaldirektøren fikk hard medfart i Adresseavisen da han i første omgang nektet å offentliggjøre alle navn på søkerlista og dermed brøt offentlighetsloven. Så viste det seg altså at en håndfull søkere sto så hardt på sitt anonymiseringsbehov at de trakk seg da kravet om offentliggjøring ble reist.

Rektor Spjøtvoll overlater til juristene å avgjøre om det som skjedde, egentlig var noe eklatant brudd på offentlighetsloven. - Det gjensto å gjøre noen avklaringer, selv om det hadde gått en dag eller to etter fristens utløp. Disse avklaringene resulterte altså i at 3-4 stykker fant ut at de likevel ikke var aktuelle, og trakk seg. Finjussen i slike saker er mindre viktig enn det å få gode søkere, mener han.

- Bør man ikke forvente av en person som søker en såvidt viktig stilling som leder for byens universitet, at han eller hun har ryggrad nok til å vise seg fram i full offentlighet?

- I prinsippet: jo. Men det er mange varianter av både dårlige og gode grunner for å ønske seg anonymitet.

- Har saken vært en belastning for NTNU?

- Ikke mer enn vi tåler, sier Spjøtvoll.

Klart om en uke

- Det er to kvinner blant søkerne. Synes ikke du personlig det kunne være på tide å gripe sjansen til å ansette et menneske i skjørt i NTNUs høyeste administrative stilling?

- Jeg vil mer enn gjerne ha flere kvinner i toppledelsen. Men vi har ingen prinsipper på radikal kjønnskvotering. Mer kan jeg ikke si.

Tilsettingsprosessen går nå raskere enn først planlagt. Allerede på sitt møte den 30. april skal Kollegiet ha den til behandling, og da vil det trolig også være klart hvem som blir NTNUs nye toppsjef.

LISA OLSTAD 


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt