NTNU til teateret

Universitetet møter samfunnet på Trøndelag Teater. Akademikerne analyserer og skuespillerne dramatiserer - og tema i tida settes på dagsordenen.

Varmekraftverk; Det pasientfokuserte sykehus; CO2-utslipp: Dette er noen av temaene som vil bli tatt opp til debatt når NTNU og Trøndelag Teater om en stund slår sine pjalter sammen og inviterer til debatt.

I et møte nylig hvor representanter fra teateret og universitetet deltok, ble man enige om en foreløpig «møteliste.» Det vil bli debattmøter, med innledere fra universitetet, og hvor skuespillere belyser emnene gjennom kunstneriske innslag, forteller prorektor Rigmor Austgulen, som dessuten opplyser at man har sikret seg NRKs Anne Grosvold som en av møtelederne.

- Vi håper at gjennom å føre intellektuelle og kunstneriske krefter sammen, vil nye tanker og ideer oppstå, sier prorektoren. Hun legger til at man også tror det er mulig å nå nye grupper på denne måten: å bringe NTNU «ut til folket.» Austgulen presiserer at initiativtakerne er lutter øre dersom noen har forslag til tema som bør settes på dagsordenen.

En meget foreløpige møteliste ser slik ut:

* Varmekraftverk på Skogn og vindmøller på Frøya - eller skal vi heller slukke lyset? Nordmenn konsumerer mest energi per individ. Løses dette ved økt tilfang eller nedsatt forbruk?

* Det «pasientfokuserte sykehus:» En floskel, eller en visjon som betyr noe for deg og meg? Omorganisering/tenkt organisering av RiT 2000.

* Utbygging på Bakklandet -forsterking av Kardemom-meby eller preg av vår tid?

* Kvinnelige ledere - kvalitative endringer eller pliktøvelser for å fikse på statistikker?

* Globalt CO2-utslipp -reguleres med langtransport av energi over landegrenser?

* Reservedelsmennesket: Pan-creasceller; Hoftetilpasning; transplantasjon.

* Genmodifisert mat - farlig eller ikke?

* Er det sant at trøndere er trege? At trøndersk næringsliv ikke har utnyttet det potensialet for næringsutvikling, som ligger i nærhet til teknologiens høyborg.

* Er teknologi bra - bestandig? Om kunnskap teknologi gir oss - som vi ikke har bedt om, og som vi ikke har godt av.

* Kvinne og mann -bare kjemi?

Det er foreløpig ikke klart når møteserien vil starte opp.

TORE OKSHOLENforsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt