- NTNU: Uinteressert i studentvelferd

Avtroppende leder for Studentsamskipnaden kritiserer universitetsledelsen for manglende kunnskap så vel som manglende interesse for studentenes ve og vel.

? Gjennom mitt arbeid som styreleder i Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) har jeg med selvsyn kunnet observere hvor lite kunnskap ledelsen ved NTNU har om studentvelferd og studiemiljø, sier Ståle Kalkvik til Universitetsavisa. Kalkvik har nettopp avsluttet sin periode som leder for samskipnaden, og beretter om mye frustrasjon når det gjelder forholdet til universitetet. Det er i første rekke den administrative ledelsen han har i tankene.

- De bryr seg stort sett lite om hvordan studentene har det - til tross for at universitetene og høgskolene i henhold til den nye loven om samskipnader har fått et strategisk ansvar for velferd og studiemiljø, sier Kalkvik.

Den avtroppende lederen nevner flere eksempler på det han mener er et dårlig samarbeidsklima mellom universitetet og samskipnaden. Et gjennomgående trekk er at universitetet, og da i første rekke den administrative ledelsen, ikke tar samskipnaden med i beregningen når ymse tiltak iverksettes.

- Man har for eksempel hatt møter med Sør-Trøndelagsben-ken på Stortinget, så vel som med folk i KUF, uten å informere oss -selv når tema som angår studentvelferd, har stått på dagsordenen. De eneste tilfellene de aktivt oppsøker samskipnaden, er når de vil spare penger gjennom å overføre oppgaver til oss, hevder Kalkvik.

Et annet aktuelt eksempel han trekker fram, er behandlingen av eiendommene i Korsgata/ Vollabakken, som NTNU solgte til SiT for 15 millioner. Kalkvik erkjenner at det er en god pris, men han mener likevel universitetet kunne ? og burde ? vært mer gavmild.

Den forhenværende lederen bruker sterke ord. Han er ikke i tvil om at de er berettigede, men mener å øyne muligheter for forbedringer.

- Jeg setter min lit til at Orgut-prosessen vil bidra til å gjøre ting bedre. Videre skal det snart ansettes ny universitetsdirektør, og da må det være lov å håpe på at den nye direktøren er mer observant på disse problemstillingene, sier Kalkvik.

- Ikke vond vilje

Ståle Kalkvik presiserer at han ikke mistenker universitetet for å utvise vond vilje. Det handler først og fremst om mangel på kunnskap og kompetanse, mener han.

- Jeg håper imidlertid at det skal være mulig å lokke dem ut på banen for å få til en debatt om disse tingene. Det er universitetet som har et totalansvar for det helhetlige læringsmiljø. Dette ansvaret må de nå ta på seg, sier han.

Dette handler mye om økonomi. Kalkvik uttrykker bekymring for den finansielle situasjonen generelt som studentene møter i årene som kommer.

- Den største utfordringen for samskipnaden i tida framover vil være hvordan man skal kunne ta kostnadsveksten uten å føre dette over på studentene, sier Ståle Kalkvik.


 
Lykke:
-Uforståelig

- Jeg har ingen forståelse overhodet for det han sier. Kritikken er fullstendig urimelig, sier fungerende universitetsdirektør Peter Lykke (bildet).

Universitetsdirektøren oppfatter samarbeidsforholdet mellom NTNU og SiT som tett og godt. Han synes ikke man har noe å klage over i så måte.

-Vi har et meget grundig samarbeid med samskipnaden og har hyppig og god kontakt, ikke minst med SiT-direktøren. Videre utviser vi fra universitetets side stor interesse i styre og stell av SiT; det gjelder ikke minst NTNU-rektoren som prioriterer dette arbeidet høyt. Fra vår side hjelper folk på frivillig basis til med assistanse til administrativt arbeid. Så for å si det rett ut: Jeg har vanskelig for å skjønne hva han sikter til, sier Lykke.

Han ser ikke bort fra at misnøyen kan skyldes for store forventninger.

- Det er klart at dersom man fra det hold stiller med urealistiske forventninger, så risikerer man å bli skuffet. Når det gjelder Korsgata/ Vollabakken, fikk SiT eiendommene til en meget gunstig pris. Men det er klart: Det ville vært bedre å ha fått det gratis. Men man kan ikke få alt man ønsker seg, det er et faktum man nå må ta inn over seg, sier fungerende universitetsdirektør Peter Lykke.forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt