Krafttak for naturfag

Den stadig mangelfulle oppslutning om naturfagene i den videregående skolen får NTNU til å tenke langsiktig. Nå skal universitetet inn i klasserommene.

NTNU vil sammen med NTVA satse på å gjøre ungdom interessert i fagene fysikk, matematikk, kjemi og biologi allerede i første klasse på videregående skole. For å fange interessen skal elevene presenteres for enkelte populærvitenskapelige problemstillinger (laserteknologi, genmodifisert mat, silikon i pupper!, biler i aluminium osv). Et tyvetall studenter skal deretter engasjeres, og skal oppsøke hver enkelt skoleklasse fem ganger i løpet av kommende høstsemester. Hvert besøk skal vare et par timer, og der skal den aktuelle problemstillingen drøftes. Studentene som plukkes ut vil før de starter få opplæring, og under løpet vil de få stud.ass-lønn.

Som et første trinn i dette arbeider inviterer NTNU til et informasjonsmøte om prosjektet i Kjelhuset på Gløshaugen kommende tirsdag.

Primus motor i prosjektet, prorektor Rigmor Austgulen, Anja Sivertsen, Odd Lauritzen og Martin Ystenes fra NTNU deltar, det samme gjør representanter fra lærerne i den videregående skolen, NHO og NTVA.forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt