Utdanningskonferanse for fjerde gang

Norsk konferanse om bruk av informasjonsteknologi i utdanning og undervisning - NKUL'98 - setter trolig ny rekord i antall deltakere.

I dagene 7.-9. mai arrangerer NTNU for fjerde gang Norsk konferanse om utdanning og læring - en konferanse som nok har kommet for å bli. Det ser i år ut til at den kan mobilisere flere enn de 400 som deltok første året og som utgjør foreløpig rekord, og det later dermed til at NKUL-konferansen nå anses for å være etablert som en av de viktige på dette området.

Gledelig er det også, synes arrangørene, at det i år er påmeldt flerte aktive lærere enn tidligere, et mål man tidligere har strevd med å oppnå. Deltakerne kommer fra hele landet, og omfatter også læremiddelprodusenter, forskere, studenter, og politiske og administrative ledere.

Det er informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) som er konferansens tema, og det er lagt opp til 20 sesjoner, i tillegg til kursvirksomhet. Særlig har sesjoner som omhandler brukerstøtte og pedagogiske/praktiske utfordringer, samlet et stort antall påmeldte.

Verd å merke seg i disse Fornebutider er åpningsarrangementet. Hit kommer professor og tidligere statsråd Gudmund Hernes for å snakke om veien videre for IKT i norsk utdanning.forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt