Spjøtvoll (og NTNU) vil kjøre hardt (og fort og galt)!

På førstesiden av Universitets-avisa, nr. 6 av 26. mars, står vår politiske leder Emil Spjøtvoll fram og forsikrer de ansatte om at de skal få oppleve et vedvarende press for å nå mål som er fastsatt i forbindelse med Orgut-prosjektet. Her antas at han tenker spesielt på teknisk-administrativt personale.

Spjøtvolls utsagn om at vi skal få føle et vedvarende press, er til de grader satt ut i praksis. Toppadministrasjonen ved NTNU er muligens ikke klar over at vi daglig utsettes for et utidig og meningsløst press. «Noen» ved NTNU har nemlig bestemt at de ansatte ved NTNU skal bruke to stk. uferdige administrative datasystemer som hjelpemidler i sitt daglige arbeid: NTNUs nye regnskapssystem og FS-datasystemet (felles studentdatasystem for universitet og høgskoler).

Hvem er det ansvarlige organ ved NTNU som har bestemt at disse to uferdige systemene skulle tas i bruk?

Det er ytterst forstemmende og ikke til å begripe at en så stor organisasjon som NTNU kan tilby sine ansatte hjelpemidler som ikke er ferdigutviklet og som ikke er tilpasset NTNU-systemet.

De ansatte ved NTNU, som ikke skjønner hvorfor dette innlegget er skrevet, bør prise seg lykkelig over at de er ukjent med de problemene som de to nevnte hjelpemidlene har skapt for brukerne. De ansvarlige som hodeløst har innført systemene som ikke fungerer i praksis, burde nå ikke lenger være totalt uvitende om at ansattes frustrasjoner over ikke å kunne utføre sine arbeidsoppgaver til egen og andres tilfredsstillelse, kan ha helsemessige konsekvenser. En økning i sykefravær kan være et resultat, men det er kanskje uinteressant for NTNUs ledelse som gjerne vil ha et vedvarende press på fotfolket?

Jeg vil gi en honnør til de ansatte ved Kasse- og regnskapsavdelingen og ved Studieavdelin-gen, som lojalt prøver å gjøre jobben sin på tross av hva NTNU har utstyrt dem med av hjelpemidler. Skulle bare ønske at de ansvarlige til slutt kunne forstå at de har vært med på å innføre noe som nærmer seg benevnelsen skandaleprosjekter.

Kan vi snart få erstattet disse tilsynelatende elendige administrative systemene med noen som fungerer? Orgut-prosjektet har her virkelig noe å ta tak i - det tvert motsatte av effektivisering er så langt iverksatt ved NTNU.

Anne Sørvik teknisk-administrativt ansatt)


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt