Røykfritt og piggfritt NTNU?

Kollegiet har nylig vedtatt at alle bygg skal være helt røykfrie.

Til stor glede for de som i årevis har fått sin luktesans forulempet av tobakksrøyk som måtte ha unnsloppet en og annen utett kontordør. Kanskje et mer symbolsk enn effektivt bidrag til den allmenne helsetilstand? Medaljens bakside er vel en økning av antall rødnesete, forfrosne nikotinslaver som «med fare for liv og helse» trosser de trønderske værguder i tilbørlig avstand fra nærmeste inngangsdør.

Kollegiet ved NTNU har imidlertid - skulle jeg tro - både mulighet og myndighet til å yte noe mer enn et symbolsk bidrag til den allmenne helsetilstand i Trondheim by. Støvplagen i Trondheim ligger som kjent på Norgestoppen og utgjør et betydelig helseproblem (i motsetning til det nærmest kosmetiske problem som røykevedtaket er ment å løse).

Jeg vil derfor oppfordre kollegiet ved NTNU til å vedta parkeringsforbud for biler med piggdekk på NTNUs parkeringsplasser (med mulighet for enkelte dispensasjoner). I praksis gjennomførbart ved at parkeringsoblater inndras dersom forbudet brytes.

Bare pressedekningen alene vil nok være bedre reklame for NTNU enn allverdens reklamefilmer.

Et slikt vedtak vil nok også bedre parkeringssituasjonen på universitetet, noe som kan trenges når realfagbygget (med sine minus ca. 100 parkeringsplasser) står ferdig.

Det er et tankekors at mange av de ivrigste tilhengere av et røykeforbud mener seg berettiget til å produsere asfaltstøv i 6-7 måneder hvert år, med de helseproblemer det medfører for titusener av byens innbyggere. De flestes erfaring med piggfrie dekk - min egen inkludert - tilsier at majoriteten av de 60 - 70% av bilistene som fremdeles kjører med piggdekk, enten er stokk konservative eller har behov for et kurs i kjøring på vinterføre. Med litt velvilje kan en kanskje stipulere at piggdekk vil være en fordel i ca. 1 % av antall kjørte kilometere, et behov som neppe kan sies å legitimere bruken.

Det skal bli spennende å se om der er flere piggdekkbrukere enn ikke-røykere i kollegiet.

Preben C. MørkFakultet for kjemi og biologi


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt