NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Teknologi mot fattigdom?

Vil moderne kommunikasjonsteknologi føre til at fattige land kan hoppe over flere trinn i utviklingen - eller gjør den fattigdomskløfta enda større?

«PC'er til hottentottene» var tittelen på forrige møte i Teknologikafeen. Tittelen vakte reaksjoner og ble erstattet med den mer nøytrale «IT - framtidas uhjelp?,» men ikke før den hadde rukket å skape oppmerksomhet omkring møtet. Skal en dømme etter oppmøtet, lykkes arrangørene godt i sitt forsett. Klubben i Samfundet var fylt til siste stol.

- Vi er inne i en rivende utvikling innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Det går mot håndholdt, trådløs teknologi for kommunikasjon. Det kan føre til at fattige land i den tredje verden hopper over flere trinn i denne utviklingen. Men det forutsetter en massiv satsing på grunnutdanning i u-landene, sa professor Arne Sølvberg ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap.

Provessor Sølvberg møtte motbør fra Roy Krøvel, som nå jobber i SAIH. Krøvel tror ikke teknologi kan avhjelpe fattigdomsproblemet.

- Teknologi kan ikke løse verdens fordelingsproblemer. Sjansene er derimot store for at den gjør kløfta mellom rike og fattige større, mente Krøvel. Han ramset opp en del statistikk for å underbygge sitt poeng: Blant annet at de 352 rikeste personene i verden er god for større verdier enn 40 prosent av verdens befolkning. Denne utviklingen vil ventelig fortsette.

- Ny teknologi gir optimisme, men fører også til kapitalkonsentrasjon, som igjen akselererer fattigdomsutviklingen, sa Krøvel.

Doktorgradsstudent Paul Opoku benyttet anledningen til å ironisere over 'PC til Hottentott' begrepet. - Jeg satt og leste en epostfra min mor i Ghana rett før jeg dro til dette møtet. Problemet er ikke hvordan hottentottene, eller folk i den 3. verden skal få seg flere datamaskiner, men heller hvordan man skaffer seg tilgang til det globale informasjonsnettverket, sa Opoku, som minte om at avansert kommunikasjonsteknologi får begrenset betydning dersom samfunnet omkring sliter med alvorlige problemer i infrastrukturen - hvor telenettet svikter og strømmen til stadighet blir borte.

Kristin Sverdrup fra Norad poengterte at Norad ikke ser på IKT som noe mål i seg selv, og at man heller ikke har noe eget fokus på teknologi. - Jeg kommer hit først og fremst for å lytte, og forhåpentligvis lære noe nytt, sa Sverdrup.


TORE OKSHOLEN