NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Etablerer norsk-belgisk medisinsamarbeid

Norske medisinere tror på store framskritt i ultralydsdiagnostikken. Samarbeid med belgiske forskere skal forsterke dette.

- Vi har kommet langt i utviklingen når det gjelder medisinsk teknologi og utstyr. Denne situasjonen må vi nå utnytte, sier Bjørn Angelsen, professor ved Institutt for fysiologi og biomedisinsk teknikk (IFBT) ved Medisinsk Teknisk Senter. Han sikter til ultralydsteknikk. De senere år har instituttet samarbeidet med det norske ultralydfirmaet GE Vingmed Ultrasound i Horten for utvikling av ny digital, teknologi for hjerteforskning.

- De foreløpige resultatene er meget lovende og har et stort utviklingspotensial, sier professor ved IFBT og leder av prosjektet, Hans Torp og utdyper med at det spesielt er detaljstudier av hjertes pumpefunksjon som er mulig.

- Hittil har man registrert veggbevegeligheten i hjerteslagene kun ved øye. Nå skal ny teknologi digitalisere dette slik at det blir tall og verdier, opplyser Angelsen. Han sammenlikner de nye undersøkelsesmetodene med en fartskontroll. Nå kan man ikke si «at» en bil kjører fort, men «hvor» fort.

Samarbeid over grenser

NTNU har en lang tradisjon innen utvikling av medisinsk ultralyd teknikk og kliniske anvendelser av denne. For å kunne undersøke flere pasienter, og få en bredere internasjonal kontaktflate for klinisk utprøvning av denne teknikken, etableres det nå et samarbeid med Universitetet i Leuven, Belgia. Her er det også et aktivt miljø som arbeider med ultralyd hjerteforskning. Samarbeidet vil skje gjennom utveksling av forskere og stipendiater, samt hyppig dialog over internett. Medisinmiljøet i Trondheim skal også samarbeide med Liv Hatle som arbeider ved Leuven. Hatle er en internasjonal kapasitet på sitt forskningsfelt; ultralydsdiagnostikk. og jobbet i sin tid også i Trondheim. Hennes kliniske innsikt, gode observasjonsevne og praktiske vurdering av hva som trengs, satte for 20 år siden Trondheim og NTNU på verdenskartet for ultralyd hjerteforskning.

- Med den nye teknologien står man overfor tilsvarende muligheter til forbedret evaluering av forstyrret kontraksjon og relaksasjon av lokale områder av hjertemuskelen. Slike lokale forandringer kan skyldes forsnevringer i blodårene til hjertemuskelen, som er den mest utbredte hjertesykdommen, sier Liv Hatle.

Norge ligger etter

Fra sitt opphold i utlandet ser Liv Hatle også med bekymring på den medisinske forskningen i Norge.

- Desverre er ikke klinisk forskning innebygd i legenes stillinger. Norge blir liggende etter, hevder Hatle og påpeker nødvendigheten av at legene også får forske og studere. Hatle ser fram til et større samarbeid med ultralydmiljøet i Tronheim.

Tidlig på 80-tallet samarbeidet hun og Bjørn Angelsen om utvikling av hjertediagnose basert på ultralydblodstrømmåling. Dette arbeidet ga gruppen internasjonalt ry. Begge ser de fram til å samarbeide om de nye teknikkene.


TORE HUGUBAKKEN