NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Nyheter:

Regner på hjertets hemmelighet Doktorgradsstipendiat Lars Petter Endresen har gjort en grunnleggende oppdagelse av energibalansen i hjertecellene. Oppdagelsen sprenger eksisterende vitenskapsparadigmer.

Allforsk legges ned - ansatte i uvisse Kollegiet ved NTNU har vedtatt å tilrå nedlegging av Allforsk, og over 100 ansatte står uten arbeidsplass.

Samarbeid NTNU har innledet et ultralydsamarbeid med Universitetet i Leuven, Belgia. Formålet er å kunne undersøke flere pasienter og få en bredere internasjonal kontaktflate i forbindelse med utvikling av ultralydteknikk. Sentralt i samarbeidet vil professor Liv Hatle befinne seg. Hun er for tida ansatt ved Universitetet i Leuven.

Miljøhensyn - en designfilosofi NTNU-programmet Industriell økologi er med på å legge premissene for framtidens næringsliv i Trondheims-regionen. Økologi og miljø er i ferd med å bli et konkurranse-fortrinn.

Teknologi mot fattigdom?Vil moderne kommunikasjonsteknologi føre til at fattige land kan hoppe over flere trinn i utviklingen - eller gjør den fattigdomskløfta enda større?

Datamiljøene: Maksimalt frustrert Mens Realfagbygget fylles med lykkelige fagmiljøer, må datamiljøene flytte inn i uegnede lokaler. Studenter og ansatte er maksimalt frustrerte.

Medisin for alle En innføring i medisin vil fra høsten av være mulig for studenter ved hele NTNU.

 

Innspill:

Leder: Kyemaire Peter Emmanuel Kyemaire sitter for tida i et fengsel i Kampala, Uganda. Han frykter for sin framtid. Den unge rwandesiske flyktningen holdt seg lenge skjult i NTNU-professor Arnulf Kolstads kjeller, i håp om at norske myndigheter til slutt ville tro på at han kom fra Rwanda.

Ledelsen har ordet: Allforsk Kollegiet har i sitt siste møte behandlet NTNUs forhold til Allforsk, hvor det ble gjort vedtak om å anbefale at Allforsk oppløses.

Replikk: Eksperter i team. Noe av det mest interessante som finner sted av arbeid med nye undervisningsformer på vårt universitet for tiden, er Eksperter i team, det nye obligatoriske siv.ing.-emnet som etter planen skal innføres i 8. semester i full skala fra våren 2001. Skriver Kathrine Skretting

Y-philes: Snikende atomkrig i Kosovo? «I enkelte vitenskapelige miljøer ble kampanjen vår latterliggjort, og vår påpekning av helserisikoen som følge av radioaktiv stråling og forgiftning etter spredning av støv ble stemplet som useriøs», Uttalelsen gjelder avisens omtale av NATOS bruk av uranholdig ammunisjon i Kosovo. Ved å plukke sitater fra en FN-rapport, mener han nå å kunne bevise at Klassekampen hadde rett.

Stewart's Corner: Definite article In most cases, the use of the definite article in Norwegian and English is similar. One problem is the difference between a noun being used in its general and specific senses.

P.g.a. tekniske problemer er; "I glasshuset" enda ikke tilgjengelig.

Debatt:

P.g.a. tekniske problemer er debatt enda ikke tilgjengelig.

Reportasje:

Temasak: Nordisk mot normalt? Hvor står de, hvor kommer de fra og hvor går de hen? Disse eksistensielle spørsmål sto på dagsordenen da Nasjonalt fagråd for nordisk kalte til konferanse i Oslo nylig. Man var skjønt enig om at nordiskfaget er en smule avkreftet for tida. Men enigheten fordunstet mer eller mindre da diskusjonen kom inn på mulige endringer av selve faget.Uansett: Nye strategier må utarbeides. Nordisk vil normaliseres.

Flykninger En konferanse om gjenreisning etter krig og katastrofe ble arrangert ved NTNU denne uka. Et av temaene var: Er det mulig å forstå flyktninger? Krig og naturkatastrofer raserer ikke bare boliger og infrastruktur, men også menneskers psyke. Professor Nora Ahlberg snakket om behovet for tverrfaglig tilnærming til flyktninger som har vært utsatt for alvorlige menneskerettsbrudd og traumatiske opplevelser.

P.g.a. tekniske problemer er Mot veggen enda ikke tilgjengelig.

Mot Veggen: Bøgdakrangel NTNU-student og nyansatt Stoltenberg-rådgiver, Kathinka Meirik, var uønsket som nest-leder i av Sør-Trøndelag Arbeiderparti. Men 27-åringen gikk seirende ut av den bitre personstriden. Sammen med Gunnar Krogstad ble hun gjenvalgt. - Bøgdakrangel, er Meiriks karakteristikk av krangelen på årsmøtet. Hun varsler en gjennomgang av regler for alminnelig god takt og tone. - Slik krangling for åpen scene kan ikke fortsette, sier hun.

Kronikk:

Humaniora i Cyberspace? Med utgangspunkt i erfaringer fra de humanistiske fagmiljøene fremholder kronikkforfatteren at den store utfordringen til såvel studenter som lærere er å ta på alvor det behovet for pedagogisk nytenkning som IKT skaper. Skriver Ingvald Sivertsen

 

Kultur:

P.g.a. tekniske problemer er kultur enda ikke tilgjengelig.

Fravær Det utilgjengelige blir gjort tilgjengelig på Trondheim Kunstmuseum. Fotografiet er utgangspunktet når Kunstakademiets lærere stiller ut sin første ordentlige fellesutstilling på kunstmuseet. Utstillingen varer fram til 22. april.