NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Medisin for alle

En innføring i medisin vil fra høsten av være mulig for studenter ved hele NTNU.

Faget «Innføring i medisin for ikke-medisinere» ble i høst gjennomført som en prøveordning ved Det medisinske fakultet, og skal nå til høsten tilbys som et ordinært fag for studenter fra andre fakultet. Faget vil være obligatorisk for fjerdeårsstudenter ved Medisinsk kybernetikk ved Institutt for teknisk kybernetikk og studenter ved Sivilingeniørstudiet i fysikk og matematikk som i sitt fjerdeår velger studieretning for biofysikk og medisinsk teknologi.

Fagtilbudet vil imidlertid være et tilbud til alle som ønsker å bruke sine fagkunnskaper på prosjekter og oppgaver rettet mot medisin. Også prosjekter tilknyttet Dragvollmiljø kan benytte seg av dette tverrfaglige tilbudet.

Brei oversikt

Faget tar for seg kroppens oppbygning og funksjon, inneholder en gjennomgang av vanlige sykdommer og samfunnsmed-
isinske problemstillinger og etikk. Faget søker også å gi kunnskaper om helsevesenets oppbygning og hvilken rolle medisinen har i samfunnet. Faget gir en grov oversikt og ingen inngående kunnskaper om sykdomstilfeller og medisin. Derfor egner faget seg til studenter som ønsker å få en brei oversikt over hva medisin-faget innebærer.

Interesse for medisin

Stig A. Slørdahl som står for den faglige utviklingen av innføringskurset, forteller at de knapt hadde begynt å tenke på hvem som skulle få være med på prøveprosjektet i høst, før de ble nedringt av interesserte doktorgradsstudenter, forskere og NTNU ansatte som ville ta faget. Deltakerne ville være med på grunn av faglige så vel som personlige grunner. Kun én vanlig student var blant prøvekaninene; Mette Andreassen. Hun gikk fjerde året på Institutt for marine konstruksjoner og hadde tid til overs.

- Jeg måtte jobbe hardt med faget fordi det var forholdsvis mye til å være et 2,5-vekttallskurs. Faglig sett, har jeg ikke bruk for medisin, men personlig lærte jeg kjempemye.


KAREN ANNE OKSTAD