NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Kyemaire

Peter Emmanuel Kyemaire sitter for tida i et fengsel i Kampala, Uganda. Han frykter for sin framtid. Den unge rwandesiske flyktningen holdt seg lenge skjult i NTNU-professor Arnulf Kolstads kjeller, i håp om at norske myndigheter til slutt ville tro på at han kom fra Rwanda. Men myndighetene insisterte på at Kyemaire er ugandisk statsborger. Til slutt ga han opp og meldte seg for det norske politiet. Kyemaire ble satt på flyet til Kampala, hvor han ble arrestert straks etter ankomst.

Professor Kolstad beskrev sin kamp for rwanderen i en kronikk i Universitetsavisa i mars i fjor. Der omtaler han sitt faglige engasjement for å gjodtgjøre overfor myndighetene at Kyemaire snakket sant: Han er fra Rwanda, ikke Uganda. Professor Kolstad involverte dialektforskere ved NTNU for å analysere Kyemaires dialekt. Kolstad mener lydtestene ga tilstrekkelig bevis på at mannen er av rwandisk opprinnelse. Men norske myndigheter holdt på sitt.

Hutuen Peter Kyemaire flyktet til Norge for fem år siden. Han forklarte til fremmedpolitiet at faren og broren hans var drept av tutsiene og at han selv var blitt torturert før han maktet å flykte. Kyemaire kom til Norge på et falskt ugandisk pass. Dermed konkluderte norske myndigheter med at mannen måtte være ugander. Dette er ugandiske myndigheter åpenbart ikke enig i.

Professor Kolstad har engasjert seg sterkt i Peter Kyemaires skjebne. Han har dessuten dratt veksler på sin kompetanse og sine faglige forbindelser for å hindre at Kyemaire ender i et ugandisk fengsel. I så måte blander han sitt personlige og sitt faglige engasjement på en prisverdig måte.

to

Frustrasjon

Ansatte og studenter ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap er oppgitte. Instituttet har tidligere vært delt mellom Lade og Gløshaugen, men skal nå samles i fysikkbyggene. De mener imidlertid at lokalene er uegnede for datastudenter. - Vi er maksimalt frustrerte, sier kontorsjef Bård Kjos ved IDI.

Vi forutsetter at frustrasjonen bunner i realiteter, og spør om behandlingen av IDI er i pakt med NTNUs ambisjon om å bli ledende innen IKT-utdanning. Svaret er for øyeblikket åpent.

to