NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Miljøhensyn - en designfilosofi

Gjenbrukte bruskorker blir kontorstoler. HÅG har skjønt at miljøhensyn er en fordel i konkurransen med andre produkter.

 

NTNU-programmet Industriell økologi er med på å legge premissene for framtidens næringsliv i Trondheims-regionen. Økologi og miljø er i ferd med å bli et konkurranse-fortrinn.

Miljøutfordringen handler ikke bare om utslipp og forurensning. Nå handler det mer og mer om resirkulering og designfilosofi. Dette konstaterte Helge Brattebø, professor og leder for Program for Industriell økologi, i starten av sitt innlegg på konferansen om «Grønt Næringsliv» som Fylkeskommunen tok initiativ til. Der var kommuner og bedrifter fra hele Trøndelag samlet, og der ble Trondheim og regionens framtidige næringsliv satt i fokus. Utfordring og budskap: I framtiden vil miljøinvesteringer lønne seg. Trøndelag skal sammen med Jämtland selge seg på det europeiske markedet som en miljøbevisst region.

Miljø lønner seg

Helge Brattebø viste til HÅG-eksemplet hvor bruskorker blir gjenbrukt for å lage kontorstoler. Stolen er blitt en miljøkjendis. 40 000 kontorstoler spres nå årlig til kunder over hele verden, blant annet til EUs miljøkontor. Denne bruskorkstolen er et eksempel på en designfilosofi. Brattebø mener at dette firmaet har en holdning og en vilje til å bruke ressursene effektivt. De har en bevisst miljøstrategi i sin produktutvikling. Brattebøs poeng er at dette har HÅG gjort til et konkurransefortrinn.

- For at et produkt skal klare seg på et marked må det ha en historie som er livsløpfokusert. For at man skal hevde seg i konkurransen må man kunne vise til dokumentasjon av materialkretsløp, miljøprestasjon, miljøregnskap og miljøvaredeklarasjon. Dette er en stor utfordring for bedrifter og næringliv.

Offentlig ansvar

Denne type framtidige produktutvikling er også en stor utfordring for de kommunale politikere som skal legge til rette for at det ikke bare er de store bedriftene som vil tenke livsløpfokusert produksjon.

- For at man skal få underskogen av bedrifter til å tenke produksjon og marked i relasjon til miljøhensyn, må det etableres et system. Det trengs en lokal forvaltning og en lokal forankring av næringslivets miljøinnsats, hvor bedriftenes miljøledelse og bedriftenes materialkretsløp kan settes i system, sa Helge Brattebø.

Dette var en appell til kommunale og fylkeskommunale politikere her i Trøndelag og i Jämtland.


KAREN ANNE OKSTAD

Konferanse om grønt næringsliv


NTNUs Helge Brattebø, professor og leder for Program for industriell økologi og Annik Magerholm Fet, professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, deltok med hvert sitt innlegg på konferansen «Grønt Næringsliv i Trøndelag og Jämtland - hvordan gjøre miljø til et konkurransefortrinn for bedrifter og forvaltning i Trøndelag og Jämtaland?».

Tilhørere: Fylkeskommunepolitikere og representanter fra en rekke kommuner og bedrifter, fra så vel Trøndelag som fra vår naboregion i Sverige; Jämtland.