NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Datamiljøene:
Maksimalt frustrert

 

Nå organiserer datastudentene fra Lade og Gløshaugen seg i en protest mot datamiljøenes innflytting i fysikkbygningene på Gløshaugen. Martin Sleire Vatne, Camilla Fledsberg og John Arne S. Pedersen som representerer Abakus Linjeforening og Marte Radmann Moksnes fra Cybelesalen, går 2. årskurs ved IDI-studiet på Gløshaugen. De er frustrerte over det de blir tilbudt av areal og lokalitet.

Mens Realfagbygget fylles med lykkelige fagmiljøer, må datamiljøene flytte inn i uegnede lokaler. Studenter og ansatte er maksimalt frustrerte.

Gleden over at Institutt for datateknikk og Informasjonsvitenskap (IDI) skal samles, overskygges av frustrasjonen over sitt nye tilholdssted. Studenter og ansatte mener at fysikkbyggene er uegnede lokaler for datastudentene slik byggene nå står.

Nå organiserer datastudentene fra Lade og Gløshaugen seg i en protest mot planløsningen. Linjeforeningene Abakus og Onlie med PVV og NVG og Jenter&Data i ryggen, representerer til sammen hele 2000 datastudenter.

Manglende kapasitet

- Det er godt mulig at det er plass til hele IDI i fysikkbyggene, men da kan ikke leseplasser være regnet med, sier John Arne S. Pedersen 2. årskurs ved IDI, Gløshaugen. Han mener at den planen som foreligger ikke kan iverksettes.

Studentene frykter for at de fortsatt må leve med sprengte datasaler og dårlig ventilasjon. De mener det kommer til å bli svært trangt når opp til 2000 studenter skal nyttegjøre seg av de trange gangene i fysikkbyggene.

- Jeg tror ledelsen kun har tenkt kvadratmeter. De har sett på hva vi bruker i dag, men fakta er at vi i dag nyttegjør oss rom og datasaler på elektrobygget, som egentlig ikke er tiltenkt oss. De har dermed ikke sett hvilket reelt behov vi har. Vi trenger rom får å gjøre øvelser, og vi trenger god ventilasjon og gode datasaler for å kunne ta i bruk den dataparken vi har, sier Camilla Fledsberg som også går 2 årskurs.

Studentene påpeker at det ikke er snakk om misunnelse på de fagmiljøene som får flytte inn i Realfagbygget.

- Dette går ikke på at vi så gjerne vil ha et fancy bygg. Vi vil bare ha det levelig. Det er snakk om basale behov som ventilasjon, tilstrekkelig areal og rom for datasaler og grupperom for øvinger, samt toaletter, sier Fledsberg.

Pengemangel

Pengene fra årets budsjett er fordelt. Det finnes ikke penger til en renovering av fysikkbyggene. John Arne S. Pedersen tror imidlertid at det er snakk om mangel på politisk vilje.

- Vi sørger for 10% av den totale samlede vekttallsproduksjonen ved NTNU, og datastudiet har ekspandert voldsomt de siste årene. Nå finnes det ikke penger til å sikre oss de basale behovene, sier Pedersen. Han mener at man må sette i gang strakstiltak for opp-pussing.

- Universitetet står overfor et valg: Enten utføre de nødvendige endringene, eller stige av pallen som Norges ledende IT-utdanning, sier Pedersen.

Instituttet støtter

- Vi deler studentenes frustrasjon fullt ut. Med den studentbelastning som vi har på vårt institutt og datamiljøet generelt, er fysikkbygningene ikke på noe som helst måte egnet. Vi er maksimalt frustrerte, sier Bård Kjos, kontorsjef ved IDI, Gløshaugen.

- Planløsningen er ikke planlagt ut fra datamiljøenes reelle behov, men ut fra det arealet datamiljøene i dag har til rådighet. Dette er imidlertid ikke tilfredsstillende. Det er lite betryggende å tenke på at vi heller ikke får lovnad om penger og ressurser til å gjøre noe med problemene, sier Kjos. Han vender også litt av frustrasjonen mot sitt eget fagmiljø, som ikke har vært nok frampå i prosessen.

Lover opp-pussing

Kjell Næsje, teknisk direktør, lover opp-pussing.

- I hvilken grad vi pusser opp avhenger av midler. Vi satser på at det reviderte statsbudsjettet i mai vil kunne tilgodese ekstra bevilgninger til de utfordringene vi står overfor når det gjelder å ta i bruk de frigjorte arealene på Gløshaugen, sier Næsje. Han påpeker at de også skal se på behovet for ventilering. Når det gjelder plass og areal, sier han at han ikke kan tilby mer plass enn det de har.

- Vi jobber ut fra et Kollegievedtak som sier at vi skal spare arealer. Vi prøver å fordele og få kabalen til å gå opp, slik at alle kan få de arealene de har bruk for, sier Næsje.


KAREN ANNE OKSTAD
FOTO: KENNETH AAR