Omorganiseringer også i Oslo, Bergen og Tromsø

Universitetet i Bergen har nettopp blitt ferdig med sin strategiske plan som skal gjelde fra år 2000 til 2005. Den strategiske planen har bakgrunn i et prosjekt for administrativ institusjonsutvikling (PAI) som ble igangsatt våren 1995. Hovedmålsettingen for prosjektet har vært å bedre resultatene i universitetets primæraktiviteter ved å effektivisere administrasjonen. Den strategiske planen tar også for seg forholdet mellom styring og ledelse, og skisserer løsninger som ligner mye på det man har gått inn for på NTNU. Mer informasjon på www.uib.no/persok/pai/index.htm

Universitetet i Tromsø har nettopp avsluttet et omorganiseringsprosjekt der man har gått bort fra den gamle og litt løse tonivåstrukturen, til en trenivåstruktur med fakultet og institutt slik Universitetsloven beskriver det. Universitetet i Tromsø jobber kontinuerlig med å utvikle organisasjonen. De spørsmålene Orgut aktualiserer kommer til å bli tatt opp senere når den nye trenivåorganisasjonen er bedre innarbeidet.

Universitet i Oslo har siden august 1997 jobbet med et effektiviseringsprosjekt som har mange av de samme målene som Orgut. UiO ønsker å styrke den faglige ledelsen samt å effektivisere administrasjonen til fordel for primæroppgavene. Det er også utredet mulige innsparinger innenfor mer avgrensede delområder, slik NTNU har gjort det med delprosjektene i Orgut. Effektiviseringsprosjektet ved Universitet i Oslo er en stadig pågående prosess og lite er foreløpig satt ut i livet. Mer informasjon på www.admin.uio.no/opa/effektivisering/index.html

AV EVEN GRAN

 Tilbake

Trykk her for   komme til Orguts nettsiderTilbake til hovedsiden for OrgutbilagetTil NTNUs hovedside