Siste nytt om Orgut
(utgitt som vedlegg til Universitetsavisa nr. 6-99, 8. april 99)

Innhold:

 • "Nye NTNU" er her

 • Velkommen til hverdagen i «nye NTNU». Midt i påska (på skjærtorsdag 1. april) passerte en unge NTNU-organisasjonen en viktig milepæl. Da ble Orgutprosjektet formelt avsluttet.
   
 • Hva ønsket Orgut å oppnå?

 • Allerede i april 1996, bare noen måneder etter at NTNU var en realitet, bad Kollegierådet om en gjennomgang av institusjonens administrative systemer.
   
 • Mer penger til primæroppgavene

 • Nå blir det langt mindre detaljstyring for de valgte organene ved NTNU. De skal først og fremst konsentrere seg om strategiske og overordnede prinsipper. Den daglige styringen skal ledelsen ta seg av. Målet er en mer effektiv beslutningsprosess som skal frigjøre midler til forskning, undervisning og formidling.
  • Ønsker fleksible løsninger

  • Det kan bli vanskelig å jobbe hvis Kollegiets vedtak tolkes slik at administrasjonene på fakultetsnivå og instituttnivå bare får lov til å kommunisere via dekanus og instituttleder, sier fakultetsdirektør på SVTfakultetet, Petter Wiig.
  • Fortsatt mye uklart

  • Pedagogisk institutt på Dragvoll har kommet langt i å legge om til den nye lederstrukturen på instituttnivå. Kontorsjef Sissel Fjelnset (bildet) sier at det er mange sider ved den nye ordningen man ikke kjenner konsekvensene av.

 • Sentraladministrasjon i ny ham

 • Orgut innebærer betydelige endringer i sentraladministrasjonen.
   
 • Vrien flyttekabal snart klar

 • Det gjenstår ennå mange kort før flyttekabalen rundt Orgut er ferdig lagt. Målet er å få tømt Teknostallen og samle det meste av sentraladministrasjonen på Gløshaugen.
   
 • 9 viktige biter i prosessen

 • Ved juletider 1997 satte Kollegiet i gang 11 Orgut-prosjekter. Her får du status akkurat nå.
   
 • Ole Brumm i tre nye år

 • Etter Orgut seier rektor Emil Spjøtvoll framleis «ja takk, begge deler»: Han vil satsa breitt på grunnforsking samstundes som han vil prioritera NTNU si frontforsking med økonomisk stønad frå næringslivet.
   
 • - Personavhengigheten er stor, men det kan bli bra

 • Får lederne for mye makt? Og vil muligheten for de ansatte til å bli hørt svekkes? Dette er fagforeningenes store bekymringer etter Orgut.
   
 • Med blikket rettet mot horisonten

 • Omstilling er vanskelig, og jeg har sympati med alle de som har følt dette som en utrygg tid. Men nå skal ting komme mer til ro, sier universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein.
   
 • Omorganiseringer også i Oslo, Bergen og Tromsø

 • Det omorganiseres også ved de andre universitetene
 
OmORGUT nr. 17
Utgitt av Informasjonsenheten, Medieseksjonen som vedlegg til Universitetsavisa nr. 6-99, 8. april 99
Prosjektansvarlige: Synnøve Ressem og Even Gran
Grafiske medarbeidere: Even Gran (web) og Jan Erik Kaarø
 
Trykk her for  komme til Orguts nettsiderTilbake til hovedsiden for OrgutbilagetTil NTNUs hovedside